Wniosek o wydanie wizy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wniosek o wydanie wizy - strona 1 Wniosek o wydanie wizy - strona 2

Fragment notatki:

          WNIOSEK O WYDANIE WIZY    Formularz wniosku jest bezpłatny          Fotografia    Pieczęć organu wydającego wizę  1. Nazwisko  Wypełnia  organ wydający wizę  2. Nazwisko rodowe /inne poprzednio używane  Data złożenia wniosku:  3. Imiona  Przyjmujący wniosek:  4. Data urodzenia (rok-miesiąc-dzień)  5. Numer identyfikacyjny (jeśli posiada)    Dodatkowe dokumenty:  6. Miejsce i kraj urodzenia   Ważny dokument podróży    Środki finansowe  7. Obecne obywatelstwo(a)  8. Obywatelstwo nabyte przez urodzenie    Zaproszenie    Środek transportu  9. Płeć          mężczyzna        kobieta  10. Stan cywilny           wolny        żonaty/zamężna        w separacji           rozwiedziony/a        wdowiec/wdowa        inne    Ubezpieczenie    Inne:  11. Imię ojca  12. Imię matki    13. Rodzaj dokumentu podróży           Paszport       Paszport dyplomatyczny       Paszport służbowy       Dokument podróży dla cudzoziemców          Dokument podróży (przewidziany w Konwencji Genewskiej z 1951 r.)     Książeczka żeglarska              Inny dokument podróży (wymienić):       .........................................................................................................................................  Wiza:    Odmowa    Udzielona    Typ wizy / cel pobytu:    A    B    C /..........  14. Numer dokumentu podróży  15. Wydany przez     D /..........    W /..……  16. Wydany dnia  17. Ważny do       18. Jeśli przebywa Pan/Pani w innym kraju niż kraj pochodzenia, czy posiada Pan/Pani zezwolenie na  powrót do tego kraju?         Nie       Tak (numer i data ważności) ......................................................................................        19. Aktualnie wykonywany zawód    20. Adres i telefon pracodawcy. Dla studentów  - nazwa i adres uczelni      Ilość wjazdów:     1          2          wiele      21. Kraj docelowy (w przypadku tranzytu)  22. Typ wizy            Lotniskowa            Tranzytowa          Pobytowa krótkoterminowa           Pobytowa   długoterminowa             Wjazdowa  23. Ilość osób objętych wizą       Jedna     Więcej * ...............  (ile)  Ważna od ...............................    Do ..........................................    Ważna  na ....................... dni  24. Ilość wjazdów             jednokrotny          dwukrotny          wielokrotny  25. Okres pobytu:       wiza wnioskowana na _________ dni  26.   Inne polskie wizy (udzielone w ostatnich 3 latach) i okres ich ważności: 

(…)


Praca
Nauka
Inne (wskazać):
Działalność gospodarcza
Kultura
Pobyt służbowy
Wypełnia
organ wydający wizę
...............................................................................................................................................................
30. Data wjazdu
31. Data wyjazdu
32. Przejście graniczne, przez które nastąpi wjazd 33. Środek transportu
lub trasa tranzytu
34. Dane osoby…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz