Wykład - Dochodzenie roszczeń w prawie międzynarodowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Dochodzenie roszczeń w prawie międzynarodowym - strona 1 Wykład - Dochodzenie roszczeń w prawie międzynarodowym - strona 2

Fragment notatki:

Dochodzenie roszczeń w prawie międzynarodowym: samopomoc i jej ograniczenia
Samopomoc to dochodzenie roszczeń przez państwa na własną rękę poprzez represalia, należy stosować wówczas, gdy w żaden inny sposób nie można otrzymać zadośćuczynienia. Postuluje się zatem by represalia stosowane były dopiero po uprzednim, bezskutecznym zwróceniu się do strony przeciwnej o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia PM. Jakkolwiek w historycznym rozwoju PM represalia odegrały dużą rolę, gdyż stanowiły często skuteczną sankcję, a także przyczyniły się do ustalenia wielu przepisów PM. Często jednak prowadziły do nadmiernej eskalacji konfliktu, dlatego od kilkudziesięciu lat podejmowane są wysiłki aby w drodze UM ograniczyć prawo państw do stosowania samopomocy. Na początku XX w. sformułowano doktrynę Drago- Portera, która ogranicza użycie siły w celu ściągnięcia długów wynikających z umowy. Konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny zabraniają stosowania represaliów wobec rannych, chorych i rozbitków oraz wobec jeńców, osób cywilnych i ich mienia. Konwencja haska natomiast postuluje ograniczenie represaliów wobec dóbr kultury. KNZ zabrania użycia siły i stosowania groźby jej użycia, ogranicza w sposób istotny zakres podejmowanych środków w ramach samopomocy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O ile odwoływanie się do samopomocy jest w krajowym porządku prawnym jest wyjątkiem od reguły - od sankcjonowania zachowań niezgodnych z prawem jest sąd i policja. O tyle w międzynarodowym porządku prawnym odwoływanie się do samopomocy jest regułą. Aktem samopomocy jest akt stosowania represaliów.
Represalia to: reakcja państwa polegająca na wstrzymaniu aplikowania wiążących go norm prawa międzynarodowego w relacjach z państwem, które podjęło wobec niego zachowania bezprawne.
Czy to zdecentralizowane, samodzielne `policyjne' działanie państw - wymierzanie sprawiedliwości „na własną rękę” nie wiedzie ku nieuchronnej anarchii, a tym samym zaprzecza istnieniu międzynarodowego porządku prawnego ?
Wyroki w sprawach: Odpowiedzialności Niemiec z tytułu szkód wywołanych w koloniach portugalskich w Afryce Pd. - incydent w Naulilaa z 31 lipca 1928 roku i Odpowiedzialności Niemiec za czyny popełnione po 31 lipca 1914 wobec Portugalii nie uczestniczącej w wojnie - sprawa Lysne 30 czerwca 1930 roku.
Z obu sentencji wynika, że represalia są uprawnione jeśli są odpowiedzią na zachowanie bezprawne. Jednakże odpowiedź musi spełniać pewne warunki. Warunki następujące:
- odpowiedź musi być skierowana, wyłącznie przeciwko sprawcy bezprawnego zachowania;
- nie może przekraczać pewnej proporcji w relacji do zachowania bezprawnego;


(…)

… w której niemożliwym jest uzyskanie satysfakcji w inny sposób;
- wszelkie inne próby eliminacji uszczerbku wywołanego bezprawnym zachowaniem okazały się bezowocne;
Te wymagania po latach zostały powtórzone i uzupełnione w projekcie konwencji o odpowiedzialności państwa przedłożonej przez Komisję Prawa Międzynarodowego NZ (2001), a przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne NZ w 2004 roku.
Oto one:
Represalia podjęte…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz