Wykład - neutralność wojenna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - neutralność wojenna - strona 1 Wykład - neutralność wojenna - strona 2 Wykład - neutralność wojenna - strona 3

Fragment notatki:

NEUTRALNOŚĆ WOJENNA
Pojęcie neutralnosci wojennej Neutralne jest państwo którenie uczestniczy w wojnie.Jest stanem faktycznym z którego wynikają określone obowiązki prawne.Panstwo nie ma obowiżku zachowania neutralnosci podczas wojny,chyba ze zobowiązało się do tego w umowie międzyn.Panstwo neutralne nie ma obowiżku deklarowania swego zamiaru zachowania neutralnośći.W rozwoju prawa neutralmnosci w wojnie morskiej istotne znaczenie miało sformułowane w 1871 przez USA i Wlk.Brytanie w sporze dot.statku Alabama tzw.trzech reguł waszyngtońskich -rzad neutralny jest zobowiązany:1.dołozyc nalezytego starania aby nie dopuscic do uzbrajania i zaopatrywania w swych portach oraz zezwalania na odpłynięcie statków,które mają wojować przeciwko państwu,z którym ten rzad pozostaje w stanie pokoju,2.nie pozwalać aby jedna ze stron wojujących uczyniła z jego portów lub wód terytoralnych baze dla działań wojennych przeciwko drugiemu panstwu,a także dla odnawiania lub powiększania swych zasobów wojennych albo werbowania żołnierzy,3.dołożyc nalezytego staranoia w swych portach i na swych wodach oraz w stosunku do osób podlegających jego jurysdykcji aby zapobiec pogwałceniu wymienionych powyzej zobowiązań.
Prawa i obowiązki państw neutralnych
Na panstwach wojujących ciązy obowiazek respektowania nietykalnosci terytorium panstwa neutralnego,które w zadnych okolicznosciach nie powinno być objete działaniami wojennymi.Panstwom wojującym nie przysługuje prawo przejscia przez terytorium panstwa neutralnego.Nie wolno również zakładac na terytorium panstwa neutral.stacji radiotelegraficznych i in.urzadzeń służacych do komunikacji wojskowej. Panstwo neutralne może dopuscic do wywozu i tranytu na koszt strony wojującej broni itp.,a także zezwolic na korzystanie z kabli telefonicznych i komunikacji radiowej pod warunkiem ze ograniczenia i zakazy w tych sprawach będą równomiernie stosowane wobec stron wojuj.Panstwo neutralne obowiązane jest internować oddziały należące do państw wojujących ,które przyjmuje na swe terytorium. XIIIkonw.haska dot.wojny morskiej zabrania państwom wojuj.prowadzenia działań wojennych na wodach terytorialnych państw neutralnych.Ta sama konwencja zabrania państwom neutralnym odstępowania bezpośrednio lub pośrednio panstwom wojuj.okretów wojennych,sprzętu wojennego.W brakuv odmiennych przepisów zawartych w ustawodawstwie państwa neutralnego nie wolno okrętom wojennym państw wojuj.pozostawac w portach,na redach i na wodach terytorialnych państwa neutr.dłużej niż 24 godz.W portach terytorialnych okręty wojenne państw wojuj.mogą naprawiać swe uszkodzenia tylko w granicach koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i nie mogą zwiększać swej siły bojowej.Nierówne traktowanie przez państwo neutralne obu stron wojuj.nazywane jest,,życzliwą neutralnością”.


(…)

… międzynarodowej
- ograniczenia faktyczne - z sytuacji obiektywnych i zjawisk strukturalnych, rozszerza się zjawisko współzależności - zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej, określają one rolę międzynarodową danego państwa; międzynarodowe stosunki gospodarcze stanowią przykład współzależności ; faktyczną - polityka walutowa wielkich państw ma znaczenie poza jego granicą, państwa silniejsze prowadzą aktywną politykę…
… w wykonywaniu kompetencji państwowych; nielegalne - naruszenie suwerenności państw
- ograniczenia prawne - mają charakter dobrowolny, choć mogą być narzucone
ograniczenia dobrowolne - wynikają z przyjętych zobowiązań międzynarodowych - państwo zaciągnęł je samo, ale niektóre normy PM mają charakter uniwersalny jak prawo humanitarne z konwencji haskich i genewskich
ograniczenia te są kontrowersyjne jeśli chodzi…
… międzynarodowej)
przyjmuje się, że w stosowanie środków odwetowych i represaliów nie może naruszać ius cogens
fakt wykorzystywania represaliów jako substytutów sankcji - wystarczy, że Rada ONZ stwierdzi naruszenie prawa, a państwa na własną rękę stosują represalia
komisja PM wskazuje, że prawo do stosowania represaliów przysługuje też państwom sąsiednim lub w inny sposób pośrednio poszkodowanym
~~ekscepcja
… odwetowych - po wojnie 6 - cio dniowej w 1967, państwa afrykańskie zerwały stosunki z Izraelem; retorsja nie jest postrzegana jako zachowanie niezgodne z prawem, jest usprawiedliwiona, bo sankcje ONZ są nieskuteczne
~~represalia - sądy arbitrażowe w latach 20 i 30 ustaliły definicję - represalia to środki odwetowe, stanowiące odpowiedź państwa poszkodowanego na wcześniejsze naruszenie PM przez sprawcę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz