Zakaz użycia siły

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakaz użycia siły - strona 1 Zakaz użycia siły - strona 2 Zakaz użycia siły - strona 3

Fragment notatki:

Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym
Tradycyjnie ius ad bellum jako prawo podstawowe państwa
Ograniczenia XX wiek:
1907 - II Konwencja Haska - Konwencja Drago-Portera - państwa zobowiązały się             do nieużywania siły “w celu ściągnięcia długów wynikających z umowy”
1919 - Pakt Ligi Narodów - art. 10, 11 i 13
1928 - Pakt Brianda-Kellogga - art. 1 - wyrzeczenie się wojny jako instrumentu             polityki narodowej w ich wzajemnych stosunkach i jako sposobu załatwiania             sporów międzynarodowych.
1945 - Karta Narodów Zjednoczonych
Karta Narodów Zjednoczonych:
Zasada ogólna - art. 2.4 - Wszyscy członkowie powinni w swych stosunkach międzynarodowych powstrzymywać się od stosowania groźby lub użycia siły przeciwko nietykalności terytorium albo niepodległości politycznej któregokolwiek państwa, lub wszelkiego innego sposobu, niezgodnego z zasadami Narodów Zjednoczonych.
KNZ nie mówi o wojnie, lecz o użyciu siły. Interpretację tego ostatniego pojęcia zawierają późniejsze rezolucje ZO: Deklaracja zasad prawa międzynarodowego z 1970 roku oraz definicja agresji z 1974 roku. Chodzi wyłącznie o użycie siły zbrojnej.
Ważne: nie chodzi o użycie siły w państwie, państwo ma prawo przedsięwziąć wszelkie środki, aby utrzymać porządek w obrębie swojej jurysdykcji (np. w celu stłumienia rozruchów). W konsekwencji dozwolone jest użycie siły przeciwko buntom, rebeliantom, opozycjonistom bez naruszania art. 2 ust. 4 KNZ (np. Czeczenia). Nadużycie tego prawa (np. przez masowe i ciężkie naruszanie praw człowieka) oznaczać “naruszenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”, a to pociągać może za sobą interwencję Rady Bezpieczeństwa na podstawie Rozdziału VII Karty.
Definicja agresji (1974): Agresja polega na użyciu siły zbrojnej przez państwo przeciwko suwerenności, terytorialnej integralności lub politycznej niepodległości innego państwa, lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych. Państwo, które pierwsze dokona aktu użycia siły, jest agresorem.
Prawo do samostanowienia a użycie siły: Deklaracja zasad prawa międzynarodowego z 1970 roku - nie można pozbawiać prawa do samostanowienia, nie można interweniować przeciwko, używać siły. Ludy walczące o niepodległość mają poparcie ONZ. Po okresie kolonialnym zmiana, obecnie nie ulega wątpliwości, że jakkolwiek rozumiane prawo do samostanowienia nie narusza prawa państw do zachowania integralności terytorialnej (nie oznacza prawa do secesji).
Wyjątki od zasady zakazu użycia siły:


(…)

… od tzw. „błękitnych hełmów”.
3. Represalia
Obecnie uważa się raczej, że represalia nie mogą polegać na użyciu siły (z orzeczenia NAULILAA: represalium musi być proporcjonalne, ergo represalia zbrojne byłyby możliwe w odpowiedzi na zbrojny atak.
4. Interwencja humanitarna
Przypadki użycia siły rozumiane ogólnie jako “interwencja humanitarna” można podzielić na następujące kategorie:
I. a) interwencja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz