Konwencja wiedeńska ratyfikacja - strona 13

Konwencja wiedeńska o misjach specjalnych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

i immunitetów dyplomatycznych przyjęła Konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, która została otwarta...

Prawa człowieka - wykład 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1085

. - jest to traktat międzynarodowy, który podlegał ratyfikacji przez państwa rady europy 3IX 1953 konwencja weszła...

Europejski system ochrony praw człowieka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Europejski System Praw Człowieka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 6377

. Jednak najważniejszym dokumentów. Europejska Konwencja Ochrony Praw Człowieka 1950 weszła w życie Europejki trybunał...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Bieńczyk-Missala
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 3416

zwołały Światową Konferencję Praw Człowieka w Wiedniu. Deklaracja Wiedeńska i Program Działań położyły...

Wykład - uchodźcy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

prześladowań religijnych, politycznych, rasowych. 1951 - konwencja dotycząca uchodźców, ich praw, ratyfikacja...

Źródła prawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

(lub swojego pełnomocnika) umowy międzynarodowej. Według Konwencji Wiedeńskiej z 23. maja 1969 r...

Wykład - Nieważność

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

; Konwencja wiedeńska zawiera sposoby postępowania, jakie należy stosować w związku z nieważnością umowy...