Konwencja wiedeńska ratyfikacja

Wykład - Ratyfikacja traktatu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

się depozytariuszowi traktatu. Konwencja wiedeńska nie zawiera postanowień dotyczących rejestracji traktatów. ...

Akty sensu largo

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Jacek Drobnik
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

zawatym z panswt 2 sierpa 90 r. Do których stosuje się postanowienia konwencji wiedeńskiej. B...

Wykład - Nieważność względna traktatu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 602

Nieważność względna traktatu Reguluje ją konwencja wiedeńska. Wynika z niej domniemanie ważności...