Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka - interpretacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka - interpretacje - strona 1 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka - interpretacje - strona 2

Fragment notatki:

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ( EKPC) traktat międzynarodowy przyjęty 4.11.1950 r. podpisanie przez RP: 26.11.1991 (wraz z oficjalnym przystąpieniem do Rady Europy) ratyfikacja przez RP: 19.01.1993 deklarac ja o uznaniu jurysdykcji ETPC: 30.04.1993 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Metody wykładni/interpretacji Konwencji Artykuł 31 Ogólna reguła interp retacji 1. Traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu.
2. Dla celów interpretacji traktatu kontekst obejmuje, oprócz tekstu, łącznie z jego wstępem i załącznikami:
a)  każde porozumienie dotyczące traktatu, osiągnięte między wszystkimi stronami w związku z zawarciem traktatu;
b)  każdy dokument sporządzony przez jedną lub więcej stron w związku z zawarciem traktatu, przyjęty przez inne strony jako dokument odnoszący się do traktatu.
3. Łącznie z kontekstem należy brać pod uwagę:
a)  każde późniejsze porozumienie między stronami, dotyczące interpretacji traktatu lub stosowania jego postanowień;
b)  każdą późniejszą praktykę stosowania traktatu, ustanawiającą porozumienie stron co do jego interpretacji;
c)  wszelkie odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie w stosunkach między stronami.
4. Specjalne znaczenie należy przypisywać wyrazowi wówczas, gdy ustalono, że taki był zamiar stron.
Artykuł 32 Uzupełniające środki interpretacji Można odwoływać się do uzupełniających środków interpretacji, łącznie z pracami przygotowawczymi do traktatu oraz okolicznościami jego zawarcia, aby potwierdzić znaczenie wynikające z zastosowania artykułu 31 lub aby ustalić znaczenie, gdy interpretacja oparta na artykule 31:
a)  pozostawia znaczenie dwuznacznym lub niejasnym albo
b)  prowadzi do rezultatu wyraźnie absurdalnego lub nierozsądnego.
Klasyczne - przewidziane
w Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r.
Specyficzne:
- wykładania ewolucyjna
- wykładnia autonomiczna
- metoda komparatystyczna
- margines swobody oceny
- zasada efektywności (skuteczności) wykładnia ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz