Europejski system ochrony praw człowieka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 6650
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski system ochrony praw człowieka - strona 1 Europejski system ochrony praw człowieka - strona 2 Europejski system ochrony praw człowieka - strona 3

Fragment notatki:

W wykładzie tym zostały poruszone natępujące zagadnienia: Europejska Konwencja Ochorny Praw Człowieka, ochrona praw człowieka w systemie Wspólnot Europejskich, definicja praw człowieka, Rada Europy, koncepcja praw człowieka, idea suwerenności ludu, koncepcja umowy społecznej, liberalizm ekonomiczny i polityczny, interwencja humanitarna, zasady dopuszczające interwencje innego państwa, naruszanie zasad praworządności, prawo humanitarne, system Ligi Narodów, Karta Atlantycka, Deklaracja Narodów Zjednoczonych, Deklaracja Filadelfijska, Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Karta NZ, Powszczechna deklaracja praw człowieka, najważniejsze zasady w paktach dotyczące zasad ogólnych z Ochorny Praw Człowieka, geneza Europejskiej Konwencji Trybnału Europejskiego, koncepcja federalistyczna, koncepcja funkcjonalistyczna, konwencja, Europejski Trybnał Praw Człowieka, reforma systemu kontroli praw i przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, skład i struktura Trybunału, wniesienie skargi, zawartość skargi

WYKŁAD 1
1.część teoretyczna-czyli trzeba zdefiniować pojęcie ochrony praw człowieka
2.Kródka analiza historyczna
3.międzynarodowe instrumenty ochronny praw człowieka. Baza- ogólnoświatowy system, system europejski
-karta
-powszechna deklaracja Praw Człowieka -2 fakty
Mamy trzy odmienne systemy praw człowieka podział zasadniczy to ochrona praw i polityczna prawna to- rada europy oraz wspólnoty europejskiej UE
Ad.1. Polityczne to- OBWE=KBWE „RE”
-- możliwość dochodzenia roszczenia na podstawie dokumentu. Jednak najważniejszym dokumentów. Europejska Konwencja Ochrony Praw Człowieka 1950 weszła w życie Europejki trybunał Praw Człowieka w Strasburgu został równocześnie z tą konwencją powołany. Kiedy powstała Rada Europy już dyskutowano nad Konwencją. Jej rozwój był nie pewny. Jednak z jej zagorzałych zwolenników był Churchill. Wydawało się, że konwęcja nie ma szans przebicia się lecz została przyjęta. Rada Europy była organizacją otwartą. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Przyjęcia państwa do Rady Europy to przyjęcia tym samym przez to państwo zasad konwencji trybunału itd. Przyjęta konwęcje, przyjmujemy także Orzecznictwo Trybunału (przez naruszanie, jeżeli zostało naruszone prawo przez organ władzy danego państwa oraz inne organizacje jeżeli zostały naruszone przepisy konwencji.
II nurt ochrona Praw Człowieka w systemie Wspólnot Europejskich. Nicea- Karta Praw Podstawowych Europejski Trybunał sprawiedliwości w Luxemburgu. Jednolity Akt Europejski to pierwszy dokument który odwołuje się do praw człowieka. Dokumenty wydawane przez OBWE poł. Lat 70-tych. Lata 80-te ochrona praw mniejszości. Zaczyna się rozpoczęcie regularnych konwencji dotyczących ochrony praw mniejszości narodowych. Proces (lata 70,80-te) ten przygotował państwa byłej Republiki Radzieckiej do wejścia w nową demokrację. Ad.1. 1. czym jest sens podawania definicji?
2. jak należy rozumieć prawa człowieka?
Prawo człowieka to pewien standard lecz musi o n wynikać z tradycji kultury danego społeczeństwa lub będzie to pewnie maximum, pewien ideał do którego się dąży. Należy zastanowić się, którą z opcji wybrać Opcji. Czy w ramach tego standardu możemy bronić praw człowieka i czy ta obrona będzie skuteczna?. Musi to być w określonym czasie i na podstawie określonych przepisów prawnych. Przyjmując standard musimy założyć, że jest on statyczny. Standardem jest Konstrukcja Stanów Zjednoczonych lecz jest ona modernizowana. Tworzy ona pewien standard. Europejska Konwencja

(…)

… europy gwałtownie wzrasta ilość skarg zgłoszonych do Strasburga (skarg pochodzących właśnie z tych państw)
WYKŁAD 2 1.Rada Europy- status rady europy potrzebny drugi dokument europejska konwencja praw człowieka dziennik ustaw 1990 roku, prawo socjalne, europejska konwencja o zapobieganiu torturą 1987roku.
2.Wspólnot europejskich- jednolity akt europejski poza traktatem nicejskim
-traktat o unii europejskiej - wspólnotową deklaracje praw człowieka wydany w Luksemburgu. -karta wspólnotowych podstawowych praw socjalnych pracowników wydana 1989roku.
- (deklaracja) traktat nicejski karta praw podstawowych.
3.trzeci nurt ochrona polityczna -dokument paryska karta nowej europy gdzie zaczęto mówić o procesie przemian Europy wschodniej, szereg odnośników co do praw grup.
- powszechna deklaracja miała dać…
… prawa mniejszości narodowej to traktat w Oliwie.
Szkoła prawa natury mówi o ciągłości, idea.
-Hobbes- dzieło o planie wojny i pokoju. Jednostki łączą się w społeczeństwo (tak twierdził)
-Lock lewiatan którego są ludzie wyłaniający się z ławicy (dzieło o tym mówiło) (doktryna prawa natury)
- Grotius Wspólnym elementem było że istnieją wspólne zasady czyli praw podstawowych które posiada każda jednostka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz