Europejski System Praw Człowieka

note /search

Europejski system ochrony praw człowieka

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Europejski System Praw Człowieka
Pobrań: 385
Wyświetleń: 6790

W wykładzie tym zostały poruszone natępujące zagadnienia: Europejska Konwencja Ochorny Praw Człowieka, ochrona praw człowieka w systemie Wspólnot Europejskich, definicja praw człowieka, Rada Europy, koncepcja praw człowieka, idea suwerenności...

Europejski System Praw Człowieka - wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Europejski System Praw Człowieka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4004

Międzynarodowy system ochrony praw człowieka zaczął się tak na dobre kształtować po II wojnie światowej. Wcześniej w okresach przed I wojną światową nie znajdziemy zbyt wiele regulacji - konwencji, które by kompleksowo, czy mniej kompleksowo regulowały kwestie praw podmiotowych, praw człowieka. Ni...