Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów - strona 3

Żegluga

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

Wiedeński w 1815r. Wolność żeglugi dla państw nadreńskich zapewniła konwencja międzynarodowa podpisana...

Żegluga - opracowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1288

Wiedeński w 1815r. Wolność żeglugi dla państw nadreńskich zapewniła konwencja międzynarodowa podpisana...

Sprzedaż w handlu miedzynarodowym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

poszczególnymi rodzajami towarów. Ponadto specyficznym źródłem regulacji sprzedaży międzynarodowej są zwyczaje...

Procedury celne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1211

nie powinny powodować zmiany pozycji taryfy celnej towarów, zabroniona jest również sprzedaż detaliczna...

Wykład - Konwencja Wiedeńska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Jacek Górecki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 840

wiedeńskiej konwencja nowojorska o przedawnieniu umowy sprzedaży w obrocie międzynarodowym...

UNIDROIT - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1575

umów sprzedaży towarów bądź międzynarodowych umów o świadczenie usług. Z kolei międzynarodowy charakter...

Prawo XII wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

nie będzie mógł dalej sprzedać tego towaru. Sprzedaż międzynarodowa regulowana jest- konwencja Haska z 1964...