Kontur - strona 5

Kształtowanie użytków rolnych- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • dr hab. inż. Danuta Sochacka
  • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

(strukturalną) podziału użytkowego gruntów (kontury użytków gruntowych) oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów...

Radiokomunikacja

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

V ograniczonej powierzchnią S. Twierdzenie Stokesa Całka po linii zamkniętej (konturze) L z pola...

Osuwiska

  • Politechnika Warszawska
  • dr hab. Marek Pałys
  • Geologia inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

osuwiska i terenu przyległego, na której zaznacza się: - kontur osuwiska, -elementy rzeźby, -informacje...