Kontrakt terminowy - strona 3

Rodzaje papierów wartościowych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. Marcin Baranowski
  • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

wartościowym Np. opcje, warranty opcyjnie, kontrakty terminowe, swapy. Papiery towarowe - uprawnia...

Aktywa finansowe - wybrane slajdy, (sem. II)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Marcjanna Nóżka
  • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

. kontrakty terminowe typu forward, futures) FORMY ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH GOTÓWKOWE Bez udziału banku Zapłata...