Aktywa finansowe - wybrane slajdy, (sem. II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywa finansowe - wybrane slajdy, (sem. II) - strona 1 Aktywa finansowe - wybrane slajdy, (sem. II) - strona 2 Aktywa finansowe - wybrane slajdy, (sem. II) - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość finansowa
Wybrane slajdy do wy 12 „Aktywa
finansowe”
Aktywa finansowe
Aktywa
pieniężne
Gotówka w
walucie polskiej i
obcej,
Środki na
rachunkach
bankowych,
Obce czeki,
weksle (do 3
msc.)
Instrumenty
kapitałowe
wyemitowane
przez inne
jednostki
Prawo do
otrzymania
aktywów
pieniężnych
Nabyte udziały i
akcje w obcych
jednostkach,
Prawa poboru
akcji,
Należności z tyt,
pożyczek płatne
w akt.
pieniężnych,
Dłużne papiery
wartościowe (np.
obligacje, weksle
płatne w okr. 3
msc.)
Prawo do
wymiany
instrumentu
finansowego z
inną jednostką na
korzystnych
warunkach
Instrumenty
pochodne (np.
kontrakty
terminowe typu
forward, futures)
FORMY ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH
GOTÓWKOWE
Bez udziału
banku
Zapłata
gotówką
zobowiązań
Przyjmowanie
wpływu gotówki
jako spłaty
należności
Z udziałem
banku
Wpłata/wypłata
gotówki na/z
własny rachunek
bankowy
Czeki gotówkowe
BEZGOTÓWKOWE
Bez udziału
banku
- Weksle
- Rozliczenia
planowe
- Rozliczenia
saldami
Z udziałem
banku
 Polecenie
przelewu
 Czek
rozrachunkowy
Akredytywa
 Rozliczenia
planowe
Rozliczenia
saldami
DOWODY OBROTU GOTÓWKOWEGO
Dowody przychodu
gotówki
Dowody rozchodu
gotówki
źródłowe
KP – kasa przyjmie

Faktury
Listy płac, zaliczek
Dowody wpłat własnych do
banku
Wnioski o zaliczkę
Rozliczenie zaliczki
Raport kasowy
zastępcze
KW – kasa wypłaci
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz