Konsumpcja autonomiczna wzór - strona 7

Wahania koniunkturalne - zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1750

, zmniejsza się popyt globalny. W krótkim czasie spada konsumpcja autonomiczna, dochody, produkcja, płace...

Wzrost gospodarczy - opracowanie.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Roman Kiedrowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

. konsumpcji p.c. w stanie stacjonarnym; wyprowadzenie wzoru na optymalną stopę oszczędności Ponieważ stan...

Inwestycje i oszczędności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1260

= -Ca +(1- KSK Y) Sa - oszczędności autonomiczne, z których realizowana jest konsumpcja autonomiczna...

Makroekonomia - popyt konsumpcyjny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

: jest stała (zatem funkcja popytu jest linią prostą) KSK + KSO = 1 (MPC + MPS = 1) Konsumpcja autonomiczna (Ca...

PKB - Funkcje państwa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1645

konsumpcji opisana jest wzorem: C = a + Cyd Zaś funkcja oszczędności: S = -a + sYD Zakładamy, że z pewnych...

Makroekonomia-zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1645

tabela przedstawia DN w dowolnym kraju. Początkowo konsumpcja wynosi 70% DN. Inwestycje są autonomiczne...

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 5544
Wyświetleń: 15911

· Y C – wydatki na konsumpcję wszystkich podmiotów gospodarczych Ca – autonomiczne wydatki...