PKB - Funkcje państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PKB - Funkcje państwa - strona 1 PKB - Funkcje państwa - strona 2 PKB - Funkcje państwa - strona 3

Fragment notatki:

PKB - podstawowy miernik wartości produkcji wytworzonej w danym kraju w ciągu całego roku. PKB jako:
+ suma całkowitych wydatków na dobra i usługi
+ suma wartości wyprodukowanych dóbr i usług
+ suma dochodów czyli wynagrodzeń czynników produkcji PKB = C+I+G+X PKN= C+In +G+X (gdzie In to inwestycje netto)
PNB jako miernik niedoskonały dobrobytu:
*bazuje na oficjalnych danych(problem szarej strefy)
*podawany jest w wartościach pieniężnych a nie fizycznych ilościach
*problem uwzględniania poprawy jakości dóbr i usług
*brak informacji o ostatecznym użyciu produkcji
*negatywne efekty zewnętrzne Produkcja potencjalna - taka produkcja jaką mógłby osiągnąć kraj, gdyby w pełni wykorzystał dostępne czynniki produkcji. Państwo minimum: ( ekonomia klasyczna)
+nie przeszkadzać w gospodarce
+państwo stoi na straży wolności i własności prywatnej
+zapewnić stabilność prawno-instytucjonalna w gospodarce Podstawowe funkcje państwa: +tworzenie ram instytucjonalno-prawnych dla funkcjonowania gospodarki
+pomoc w alokacji zasobów gospodarczych
+stabilizacja (państwo pełni ja za pomocą polityki gospodarczej)
+redystrybucja - zmniejszenie różnic dochodowych i majątkowych pomiędzy różnymi grupami społecznymi Sfery działalności państwa: + sfera realna - samo państwo poprzez swoje agendy, przedstawicielstwa prowadzi działalność gospodarcza
+sfera regulacji - państwo poprzez ustanowienie norm i regulacji reguluje działalność innych podmiotów gospodarczych Deficyt budżetowy: GT - nadwyżka wydatków nad dochodami państwa
Kryteria monetarne: 1) średnia roczna stopa inflacji nie więcej niż 1,5% powyżej średniej stopy inflacji dla trzech krajów o najniższej inflacji
2)długoterminowa stopa procentowa - nie więcej niż 2 % powyżej średnie st. proc. trzech krajów o najniższej inflacji
3)kurs walutowy - uczestnictwo w ERMII, sztuczny parytet z euro przez co najmniej 2 lata Pieniądz - powszechnie akceptowalne aktywo uczestniczące w transakcja kupna i sprzedaży; powszechnie akceptowalny środek płatniczy; rodzaj agregatu pieniężnego Podstawowe funkcje pieniądza :
+środek wymiany - wymiana bezpośrednia teraz zastąpiona jest wymianą pośrednią(towar-pieniądz-towar);powinien spełniać warunki: powszechna akceptowalność, przenośność, podzielność (na mniejsze jednostki)
+miernik wartości (jednostka rozrachunkowa) - wyraża wartość towaru za pomocą ceny
+środek tezauryzacji (przechowywania wartości) - problem stabilnej siły nabywczej
+miernik odroczonych płatności - umożliwia regulowanie zobowiązań w przyszłości

(…)

… na straży pieniądza
b)BC zabrania się konstytucjonalnie spłacania deficytu budżetowego
5)1998 powstanie RPP - sformułowanie bezpośredniego celu inflacyjnego; zmiany instytucjonalno-prawne, które przyśpieszyły zmianę kursy walutowego
6)zanika pełzające pasmo wahań w 2000 r. Polska przechodzi na płynny kurs walutowy (koszyk walutowy - euro 55%, dolar 45% - obowiązywał od stycznia 1999 r. do kwietnia 2000r…
… cen i płac
Szkoła Monetarystyczna (Friedman, Brunner):
+korzenie w teorii klasycznej
+powstała na gruncie krytyki podejścia keynesowskiego w okresie stagflacji (krytyka krzywej Phillipsa)
+nawiązanie do ilościowej teorii pieniądza i pieniężnej teorii inflacji
+pieniądz jako specyficzny rodzaj aktywów
+skutki polityki w krótkim okresie , wpływ na AD, nie należy manipulować AD
+skutki polityki w długim…
… części czynników produkcji za granicę, do tzw. rajów podatkowych. Przy poziomie opodatkowania t = 100% ustają wszelkie bodźce do pracy i prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu. Nie mając motywacji do pracy i prowadzenia działalności gospodarczej, podmioty zaprzestają działalności i żadne dochody nie są wytwarzane (albo są wytwarzane w szarej strefie). W ten sposób przestaje…
… mnożnikowego, zmiana poziomu dochodu i produkcji w punkcie równowagi będzie większa niż zmiana konsumpcji autonomicznej. Zmiana rozmiarów oszczędności planowanych przez gospodarstwa domowe przy każdym poziomie dochodu prowadzi do zmiany wielkości dochodu zapewniającego równowagę. Oszczędności w punkcie równowagi nie ulegają jednak zmianie, ponieważ muszą one być równe inwestycjom, które jako autonomiczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz