Konsumpcja autonomiczna wzór - strona 8

Ćwiczenia

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Aleksandra Kurzyńska
 • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1722

o jedną jednostkę delY = mi * 50 = 5 * 50 = 250j Konsumpcja autonomiczna wynosi (Ca) = 200 , Iw = 200 , G...

Ćwiczenia - dobra konsumpcyjne

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Aleksandra Kurzyńska
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

o jedną jednostkę delY = mi * 50 = 5 * 50 = 250j Konsumpcja autonomiczna wynosi (Ca) = 200 , Iw = 200 , G...

Ćwiczenia z makroekonomii

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Piotr Dominiak
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1561

Zadanie 3. Załóżmy, że funkcja konsumpcji ma postać: C = Ca + ksk(Y – T). Konsumpcja autonomiczna...

Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Makroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2226

na konsumpcje © a przedsiębiorstwa na inwestycje (J) przy różnej wielkości dochodów , składa się z dwóch części...

Modernizacja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

i autonomicznych jednostek społecznych np.: - funkcje oświatowe od rodziny przejmuje szkoła; - produkcja rodzinna...