Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2744
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem - strona 1 Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem - strona 2 Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem - strona 3

Fragment notatki:

Krzysztofek. Notatka składa się z 5 stron.
Ruchem okrężnym nazywamy przepływ strumieni produktów i wyników wytwórczych miedzy podmiotami gospodarującymi, w zamian za dokonanie za nie płatności, Założenia: gospodarka jest zamknięta; w gospodarce funkcjonują tylko gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa; występują tylko dwa Ryni: rynek zasobów i dóbr i usług; wszystkie dochody zostają wydatkowane; wszystkie dobra i usługi zostają sprzedane Rozmiary działalności można Mierzyc w różny sposób : mierżąc strumienie wydatków na dobra i usługi. Mierząc strumienie dochodów czynników produkcji, mierząc strumienie rzeczowe dóbr i usług Model rozwinięty - elementy ruchu okrężnego : Odpływy obejmują: oszczędności, wszystkie rodzaje podatków, wydatki na import, ; dopływy obejmują : wydatki inwestycyjne, wydatki rządowe, dochody z eksportu. PKB to wartość dóbr i usług wytworzonych przez czynniki produkcji zlokalizowane w danym kraju , niezależnie od tego … PKB można liczyć 3 metodami: Metoda sumowania wydatków : sumując wydatki ponoszone na zakup wytworzonych dóbr i usług metoda sumowania produktów - sumując wartości dóbr i usług wytworzonych w kraju metoda sumowania dochodów sumując dochody powstające przy jego wytwarzaniu Produkt finalny : to dobra i usługi nabyte przez ostatecznego użytkownika w skład ich wchodzą: dobra i usługi konsumpcyjne nabywane przez gospodarstwa domowe, dobra i usługi inwestycyjne nabywane przez przedsiębiorstwa Produkty pośrednie SA w całości używane przez przedsiębiorstwa przy wytwarzaniu innych produktów, Wartość dodana to przyrost wartości produkcji będących rezultatem danego procesu produkcji WD = przychód - koszty wytworzenia - surowców i energii zewnętrznych związanych z dana produkcja Metoda sumowania dochodów , dochody czynników produkcji stanowią place, renty, procent i zyski - obliczanie PKB metoda sumowania dochodów polega na dodaniu owych dochodów , powstających w procesie wytworzenia. PKB = wartości dodanych = dochodów czynników produkcji Metoda sumowania wydatków , polega na sumowaniu wydatków na produkty finalne wytworzone przez przedsiębiorstwa krajowe , wydatki na produkty konsumpcyjne wytworzone w kraju , wydatki na krajowe produkty konsumpcyjne, wydatki rządowe na wytwarzane w kraju finalne dobra i usługi z wyłączeniem płatności transferowych , wydatki z zagranicy na krajowe produkty eksportowe. PKB = Ck+Ik+Gk+Exk Taki sam rezultat otrzymamy jak będziemy dodawać poszczególne wydatki na produkty krajowe i zagraniczne ( importowane ) a następnie odejmiemy łączną wielkość importu PKB= C+I+G+Ex-Im Jeśli różnice miedzy eksportem a importem oznaczymy przez x (eksport netto ) to wówczas :

(…)

… związek pomiędzy zamierzona wielkością konsumpcji a dochodem do dyspozycji . Pozwala określić poziom zamierzonej konsumpcji przy każdej wielkości dochodu . krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK lub MPC) pokazuje o ile wzrośnie konsumpcja, jeśli dochód wzrośnie o jednostkę , jeżeli chcemy wyrazić w % , mnożymy razy 100
KSK= ∆C podzielona przez ∆Y
Funkcja oszczędności , pokazuje poziom zamierzonych oszczędności w zależności od wielkości dochodu do dyspozycji . ponieważ Y=C+S oraz C=a+by z tego S=Y-C podstawiamy S=Y-(a+by)
S=Y-a-by
S=Y(J-b)-a
To funkcja oszczędności , S=a+(1-b)Y
Krańcowa skłonność do oszczędności (KSO) pokazuje ile wzrosną oszczędności , jeśli dochód wzrośnie o jednostkę , KSO= ∆S podzielony przez ∆Y, KSK-KSO=1
suma krańcowej skłonności do konsumpcji i krańcowa skłonność do oszczędzania
… zgodnie z prawem budżetowym . zasady polityki budżetowej , budżet jest to plan finansowy , musi odpowiadać określonym wymogom , które nazywane SA zasobami budżetowymi . zasady budżetowe SA ostatecznie ukształtowane niezmiennie w jej treści i zakresie zadań zasady polityki budżetowej : zasada rocznego budżetu, zasada zupełności, zasada jawności, zasada jedności, zasada równości budżetowej funkcje budżetu…
… do źródeł podatku : bezpośrednie, pośrednie deficyt budżetowy , występuje gdy wydatki w budżecie danej instytucji SA wyższe niż jej dochody . Rząd zaciąga ( w kraju lub za granica ) pożyczki na pokrycie deficytu budżetowego , powstaje wtedy tzw dług publiczny. Dochód rozporządzalny =dochód narodowy -podatki netto Podatki netto =dochód narodowy - dochód rozporządzalny 5

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz