Pytania z ekonomii - Racjonalne gospodarowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z ekonomii - Racjonalne gospodarowanie - strona 1 Pytania z ekonomii - Racjonalne gospodarowanie - strona 2 Pytania z ekonomii - Racjonalne gospodarowanie - strona 3

Fragment notatki:

Dr Adrianna Łukaszewicz
Pytania pomocnicze dla studentów
Zagadnienia wstępne
Co to jest homo economicus? Jakie jest jego znaczenie dla ekonomii? Jakimi zasadami się on kieruje? Na czym polega zasada racjonalnego gospodarowania? Czy każdy człowiek jest homo economicus?
Co wyraża krzywa możliwości produkcyjnych? Wykreśl tę krzywą. Co oznaczają punkty na krzywej, poniżej i powyżej krzywej? Dla jakiego okresu jest ona prawdziwa a dla jakiego nie i dlaczego? Dlaczego krzywa ta ma taki a nie inny kształt?
Czym się różni ekonomia pozytywna i normatywna? Która z nich dominuje w podręcznikach ekonomii? Do którego typu ekonomii zaliczymy zdania: „powinno się..”, „jeżeli..to..”; „należy...”?
Scharakteryzuj podstawowe różnice między systemem centralnie-planowanym, gospodarką rynkową, państwem opiekuńczym.
Czy w dzisiejszym świecie mamy do czynienia z czystą gospodarką rynkową? Jeśli nie to z jaką?
Na jakie pytania odpowiada ekonomia? Jakich udziela na te pytania odpowiedzi? Kiedy zaczęła się rozwijać ekonomia jako odrębna dziedzina wiedzy?
Czym się różni mikroekonomia od makroekonomii? Która część rozwijała się jako pierwsza/druga i od kiedy? Wymień po 3 przykłady z dziedziny mikro i makroekonomii i pokrótce je scharakteryzuj
Popyt, podaż i rynek
Podaj prawo popytu. Przedstaw krzywą popytu graficznie. Od czego zależy popyt? Nietypowe krzywe popytu. Czym się różni popyt od wielkości popytu?
Co to jest rynek? Jakie są jego cechy szczególne? Podaj przykłady rynków? Czy istnieje „czysty rynek”? Gdzie?
Co to są dobra komplementarne , a czym są dobra substytucyjne? Podaj przykłady takich dóbr. Jak mierzymy mieszaną elastyczność popytu. Jaki wpływ na nasze dobra będą miały zmiany cen dóbr komplementarnych , a jaki dostępnośc do dóbr substytucyjnych, czy zmiana dostępności dóbr komplementarnych (dodatni/ujemny)?
Co to jest paradoks Giffena i paradoks Veblena
Co to są krzywe Engla? Wykreśl je. Co charakteryzują?
Przedstaw na wykresie zachowanie konsumentów przy zmianie dochodów dla żywności, mieszkań, yachtów. Kto opisał pierwszy w/w zależność?
Co to jest cena nierównowagi? Jakie można podać przykłady nierównowagi? Czy istnieje możliwość zaistnienia nierównowagi w sytuacji sprawnie działającego rynku?
Czy cena minimalna jest przykładem ceny nierównowagi, wywołanej niesprawnością mechanizmu rynkowego? Wytłumacz mechanizm powstawania ceny minimalnej, podaj przykłady takiej ceny i konsekwencje jej stosowania. Jakie są powody wprowadzania ceny minimalnej?


(…)

… pieniądza bankowego? Podaj wzór na mnożnik. Co to są rezerwy obowiązkowe? Podaj ich genezę, historyczne zadanie, jakie miały spełniać i zadania stawiane przed nimi obecnie. Czym rezerwy obowiązkowe różnią się od rezerw ogółem?
Co to jest i czemu ma służyć Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Podaj zasady jego funkcjonowania. Kiedy go stworzono na świecie i kiedy powstał w Polsce? Co to znaczy, że bank centralny…
…?
Masz sklep odzieżowy. Ustal strategię rynkową Twojego sklepu wykorzystując wiedzę z zakresu elastyczności dochodowej popytu. Czy firmy kierują się elastycznością dochodową przy ustalaniu strategii rynkowej?
Co to znaczy wysoka elastyczność cenowa popytu, popyt sztywny, niska cenowa elastyczność popytu? Czy każdy produkt ma jedną , typową dla siebie elastyczność? Czy firmy ustalają strategię rynkową w zależności od cenowej elastyczności popytu? Jak byś to zrobił?
Co to jest elastyczność sztywna? Kiedy występuje? Jaki wpływ ma fakt sztywnej elastyczności na strategię rynkową. Przykłady z praktyki (rynki o sztywnej elastyczności, rozwiązania przyjęte w praktyce)
Rynek papierów wartościowych
Rodzaje notowań na WGPW (jednolite, ciągłe)
Co to są indeksy giełdowe? Do czego służą? Wymienić podstawowe indeksy…
… zarabia bank? Jaka jest podstawowa funkcja banków? Czym się różni bank komercyjny od banku inwestycyjnego? Czym różni się bank centralny od pozostałych banków?
Co to za bank: Narodowy Bank Polski? Jakie wypełnia funkcje? Kogo obsługuje? Na czym zarabia? Kto jest jego wlaścicielem?
Czym się różni pieniądz bankowy od banknotów i monet emitowanych przez NBP? Co to jest mnożnik kreacji pieniądza bankowego…
… jest pożyczkodawcą ostatniej instancji?
Jakie są zabezpieczenia banków przed upadłością? Wymień przynajmniej trzy zabezpieczenia
Bezrobocie
Jak mierzy się zatrudnienie i bezrobocie? Co to są zasoby siły roboczej? Czy jest możliwe, aby równocześnie spadało zatrudnienie i bezrobocie?
Czym różni się bezrobocie jawne od bezrobocia ukrytego? Czy w Polsce występuje bezrobocie ukryte? Jeśli tak, to w jakiej występuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz