Program wykładów z ekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program wykładów z ekonomii - strona 1 Program wykładów z ekonomii - strona 2 Program wykładów z ekonomii - strona 3

Fragment notatki:

dr. Adrianna Łukaszewicz
Program wykładów z ekonomii
WDiNP
Kierunki: europeistyka, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe
Wykład z ekonomii trwa przez dwa semestry; w sumie 60 godzin.
Jego celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z teorii ekonomii, jak również z aktualnymi problemami ekonomicznymi kraju oraz Unii Europejskiej i gospodarki światowej. Obowiązującym podręcznikiem jest Begg, Fisher, Dornbush , Mikro i makroekonomia, PWE 2007 (lub inne wydania), oraz w wybranych tematach R. Milewski „Podstawy ekonomii”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 (lub kolejne wydania)
W ciągu roku studenci mogą wykorzystywać także inne podręczniki akademickie; wśród nich warto wymienić P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia t. 1 i 2, PWN 1995.
Wykład nie musi być wiernym odwzorowaniem treści z podręcznika, a w niektórych punktach treści przekazywane w trakcie wykładu będą wychodzić znacząco poza jego zawartość.
Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu. UWAGA!
Egzamin obejmuje zarówno materiał z podręcznika jak i treści zawarte w wykładzie.
Blok 1
Wprowadzenie do ekonomii
Definicja ekonomii, ekonomia jako nauka społeczna, homo economicus, ograniczoność zasobów i jej skutki dla człowieka, krzywa możliwości produkcyjnych. Podział ekonomii na mikro i makro.
Zainteresowania ekonomii: co? jak? i dla kogo produkować?
Podział na ekonomię pozytywną i normatywną. Systemy ekonomiczne
Literatura obowiązkowa: Begg, rozdz. 1
Blok 2
Popyt, podaż i rynek. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów
Czym jest rynek? Rodzaje rynków. Popyt i wielkość popytu. Popyt potencjalny i efektywny. Determinanty popytu. Zmiana popytu i zmiana wielkości popytu. Rodzaje popytu. Popyt niefunkcjonalny. Nietypowe krzywe popytu.
Podaż i wielkość podaży. Determinanty podaży. Krzywa podaży. Cena równowagi rynkowej. Reakcja rynku na zmianę popytu i podaży. Nadwyżka i niedobór. Cena maksymalna i minimalna.
Elastyczność cenowa popytu. Wartości elastyczności cenowej popytu. Możliwe strategie rynkowe. Segmentacja rynku. Elastyczność dochodowa popytu. Prawo Engla. Elastyczność mieszana popytu.
Literatura: Begg, rozdz. 3 i 4 Blok 3
Organizacje gospodarcze. Formy rynku.
Formy rynku. Struktury rynkowe. Monopol- regulacja i deregulacja. Oligopol.

(…)

… równowagi. Funkcja konsumpcji. Kategoria krańcowej skłonności do konsumpcji. Hipotezy zachowań konsumentów. Oszczędności. Inwestycje -cechy szczególne. Wahania koniunkturalne w gospodarce. Prosty mnożnik inwestycyjny i jego znaczenie dla tłumaczenia wahań koniunktury. Działanie mnożnika. Wnioski dla polityki gospodarczej
Paradoks zapobiegliwości i jego wpływ na koniunkturę. Literatura: Begg, rozdz. 20
Blok 8
Polityka fiskalna .
Co to jest polityka fiskalna? Budżet państwa. Strony budżetu państwa. Podatki. Kategorie podatków ze względu na przedmiot opodatkowania. Cechy charakterystyczne podatków. Mnożnik zrównoważonego budżetu. Krzywa Leffera. Możliwe stany budżetu. Deficyt budżetowy- dlaczego istnieje? Dług publiczny a deficyt budżetowy. Za i przeciw deficytowi budżetowemu. Warunki Traktatu…
… pieniądza dobrego przez zły (na przykładzie historii i współcześnie).
Pieniądz symboliczny, pieniądz bezgotówkowy, wymiana bezgotówkowa- barter. Od kantoru do banku. Na czym zarabia bank? Rezerwy bankowe. Kreacja pieniądza bankowego i mnożnik. Rodzaje banków: centralny, komercyjne, inwestycyjne, uniwersalne, specjalistyczne.
Bank centralny- jego funkcje . Metody oddziaływania banku centralnego na podaż…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz