Ćwiczenia - dobra konsumpcyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - dobra konsumpcyjne - strona 1 Ćwiczenia - dobra konsumpcyjne - strona 2 Ćwiczenia - dobra konsumpcyjne - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia 1 C = 300 - konsumpcyjne dobra finalne I = 182 kapitałowe dobra finalne G = 95 - dobra ……. produkowane przez państwo Sub = 10 - subsydia
Tp - podatek pośredni Dw = 12 - dochody netto zagranica Am = 50 PNN - produkt narodowy netto
Oblicza PKB w cenach rynkowych Oblicza PKB w cenach czynników produkcji
Oblicza PNB w cenach rynkowych
Oblicza PNB w cenach czynników produkcji
Subsydia - pomoc państwa dal przedsiębiorstw
Am - amortyzacja a) PKBcr = C +I+G + Ex -Im = 577 +90-120=547
b) PKBccp = PKBcr - Tp + Sub = 547-65+10 = 492
c) PNBcr = PKBcr +Dw = 547+12 =559
d) PNBccp = PKBccp +Dw = 504
e) PNNcr = PNBcr - Am = 559 - 50= 509
PNNccp = PNBccp - Am = 504 - 50 =454
Wykład 1 PNNccp = DN
Normalny i realny PKB
poziom PKB zależy konieczność eliminacji wahań cen dla ustalenia rzeczywistej zmiany wielkości produkcji
siła nabywcza jednostki pieniądza to ilość dóbr, którą można …… za nią nabyć
kwota pieniądza jest nominalna , jeśli wyrażono ją w pieniądzu o sile nabywczej z okresu, z którego ta kwota pochodzi
Delator - informuje nas o średnich zmianach cen wszystkich dóbr wliczanych w PKB w ciągu danego okresu, przy jego obliczaniu wagami są udziały wydatków na poszczególne dobra we wszystkich wydatkach tworzących PKB.
( Nominalny PKB / real ny PKB ) * 100 = deflator PKB per capita - dla porównania poziomu życia obywatela niezbędne jest przeliczanie wielkości PKB, na głowę jednego mieszkańca - PKB per capita identyczny dla dwóch krajów nie musi oznaczać takiego samego poziomu życia
- kurs walut odzwierciedlający różnice poziomu wszystkich cen, czyli tzw……..
Niektóre wady mierników aktywności społecznej : - struktura produkcji nie uwzględnia ich przydatności dla poprawy dobrobytu
Omówione mierniki nie uwzględniają : - zróżnicowania dochodów społeczeństwie - efektów zewnętrznych
- czasu wolnego i warunków jego wykorzystania
- dóbr, którymi się nie handluje (domowe wytwory)
- działalność szarej strefy
Miernik dobrobytu ekonomicznego:
Konstrukcja - 1972( J. Tobin, W. Nordhans )
1. zmiennik klasyfikacji dóbr na finalne i pośrednie
2. uwzględniona wartość czasu wolnego, produkcji w gospodarstwie domowym

(…)

… wydatków do DN obrazuje przeciętną skłonność do konsumpcji C/Y
Stosunek przyrostu wydatków konsumpcyjnych do przyrostu dochodu nazywamy krańcową skłonnością do konsumpcji Ksk = delC / delY Sub = delC / delY
Funkcje konsumpcji C = Ca + Ksk * Y Ca - konsumpcja autoryzowana , oznacza tę wielkość konsumpcji , która nie zależy od bieżącej wielkości produkcji i dochodu Ksk - oznacza nahcylenie prostej…

-po zatwierdzeniu staje się aktem prawnym
- instrument realizuje politykę gospodarczą i społeczną rządu
- główne dochody : podatki , cła , dochody z majątku skarbu państwa
- główne wydatki (np utrzymywanie administracji państwowej , armii , policji , służb dyplomatycznych)
Zasady polityki budżetowej
- rocznego budżetowania (obejmuje okres jednego roku)
- zupełności (żadna dziedzina nie jest pominięta)
- jedności…
… - podstawowe założenia - ….. wykorzystanie czynników produkcji w gospodarce rynkowej Produkcja potencjalna i faktyczna:
- produkcja potencjalna ( Yp ) - produkcja faktyczna ( Y )
- stworzona przy pełnym rzeczywiście wytworzona wykorzystaniu dostępnych w gospodarce z podejściem w tej gospodarce zasobów sprzedaży Krótkookresowa równowaga w gospodarce:
- przy danych cenach, przedsiębiorstwa produkują dokładnie…
… w gospodarce
Produkcja faktyczna nie jest nigdy wyższa od produkcji potencjalnej, a zbliżenie poziomów następuje zazwyczaj w okresie bardzo dobrej koniunktury
Bez ekspansji produkcji potencjalnej wzrost produkcji faktycznej szybko się skończy
Długo okresowy wzrost produkcji w gospodarstwie wyznaczony jest przez produkcję potencjalną
Wzrost zdolności wytwórczej decyduje o wzroście produkcji (DN) w długim…

- okres po kryzysie lat 30 XX w. po II wojnie światowej - państwo silnie odbudowuje swe funkcje Nurt neoliberalny
- liberalna koncepcja
- monetaryści - prawo ingerencji państwa w rynek
- neoklasycy - wierzą w …… rynku - teoria wyboru publicznego
- teoria rynku politycznego
- nowa szkoła austriacka
- ekonomia ……
Ekonomiczne funkcje państwa
- funkcja alokacyjna (właściwej alokacji zasobów , ich efektywnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz