Konsens - strona 5

Normalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1610

opracowywania norm, 5. konsensu jako podstawy procesu uzgadniania treści norm, 6. niezależności od administracji...

Modernizm i postmodernizm w filozofii prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1876

samowyzwalania się człowieka 3. Założenie w strukturze języka: “swobodny konsens” 4. Uniwersalne warunki...

Socjologia-giddens

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3724

metę mogło być stworzenie konsensu moralnego, który mimo nowych wzorów nierówności społecznej dalby...

Wykład - konflikty w ogranizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

; integrację (konsens). Każdy konflikt rozwiązany konstruktywnie spełnia kilka funkcji: - motywacyjną: konflikt...

Wykład - rodzaje umów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1981

-rozporządzającym. Opiera się na konsensie stron. (384-396) A) Umowy rozporządzające-bezpośrednio wywołują skutki...

Postęp społeczny -wykład socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

. Już samo wytworzenie się społecznego konsensu wokół pewnych kryteriów postępu (wybór pewnych wartości...