Konsens - strona 5

Normalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1589

opracowywania norm, 5. konsensu jako podstawy procesu uzgadniania treści norm, 6. niezależności od administracji...

Modernizm i postmodernizm w filozofii prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1813

samowyzwalania się człowieka 3. Założenie w strukturze języka: “swobodny konsens” 4. Uniwersalne warunki...

Socjologia-giddens

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3689

metę mogło być stworzenie konsensu moralnego, który mimo nowych wzorów nierówności społecznej dalby...

Wykład - konflikty w ogranizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

; integrację (konsens). Każdy konflikt rozwiązany konstruktywnie spełnia kilka funkcji: - motywacyjną: konflikt...

Wykład - rodzaje umów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1946

-rozporządzającym. Opiera się na konsensie stron. (384-396) A) Umowy rozporządzające-bezpośrednio wywołują skutki...

Postęp społeczny -wykład socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

. Już samo wytworzenie się społecznego konsensu wokół pewnych kryteriów postępu (wybór pewnych wartości...