Wykład - konflikty w ogranizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - konflikty w ogranizacji - strona 1 Wykład - konflikty w ogranizacji - strona 2 Wykład - konflikty w ogranizacji - strona 3

Fragment notatki:

KONFLIKTY W ORGANIZACJI
konflikt = proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów (zaspokajania własnych potrzeb, realizacji interesów) przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie, bądź zniszczenie jednostki lub grupy dążących do celów podobnych lub identycznych.
Wyróżnia się pięć podstawowych poziomów, na których mogą występować konflikty w organizacji:
intrapersonalny (konflikt wewnętrzny),
interpersonalny (konflikt między pracownikami), intragrupowy ( konflikt wewnątrz grup),
intergrupowy (konflikt między grupami),
interorganizacyjny (konflikt między organizacjami). Konflikty w organizacji generują u pracowników sytuacje stresowe, które dezorganizują zachowania organizacyjne. Dezorganizacja ta przybiera takie formy, jak:
- lękowe zahamowanie działania, które przejawia się w trudności wykonywania ruchów i w różnych objawach fizjologicznych
- działanie agresywne i wrogość wobec otoczenia;
- regresja, tzn. zastosowanie prymitywnej techniki rozwiązywania problemów;
- fiksacja, czyli powtarzanie czynności, mimo że nie pozwalają one na rozwiązanie zadania; - nawrót objawów choroby wcześniej nabytej;
- racjonalizacja, tj. wynajdywanie logicznych powodów; nadmiernie tolerancyjny stosunek do zachowań patologicznych.
W sytuacji konfliktowej pracownicy zachowują się wobec siebie następująco:
nie mają dla siebie cierpliwości,
atakują pomysły, opowiadają się po czyjejś stronie i nie chcą ustąpić,
nie zgadzają się na żadne plany i propozycje,
mówią z lekceważeniem o grupie i jej zdolnościach, argumentują bardzo gwałtownie,
atakują się nawzajem,
zarzucają sobie wzajemnie, że nie rozumieją istoty problemu, przeinaczają znaczenie wypowiedzi innych,
są napięci, wrodzy, agresywni,
odrzucają propozycję kierownika.
Konflikt między grupami w przedsiębiorstwie powoduje takie następstwa, jak: narastająca zwartość wysuwanie się przywódców wypaczanie poglądów narastanie negatywnych stereotypów wybór silnych przedstawicieli
pojawianie się ślepych plamek - utrudnia dostrzeżenie podobieństwa w propozycjach, które umożliwiłyby dojście do porozumienia.
Konflikt między jednostkami organizacyjnymi powoduje z kolei takie skutki, jak:
zmiany motywacji jednostki i zapewnienie jej możliwości sprawdzania i bilansowania,
obniżenie jakości decyzji jako następstwo ukrywania i

(…)

…), napastliwości i konfliktowości, zarzucaniu kierownictwu niekompetencji, stronniczości i nieuczciwości;
zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, przejawiające się w nerwicach, różnego rodzaju dolegliwościach fizycznych, zwiększonej wypadkowości, wzroście absencji, „zachorowalności” i fluktuacji.
Konflikty występujące w przedsiębiorstwie można ująć w ...związane z:
różnicy między kompetencjami wyższego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz