Konkurencyjność gospodarki - strona 4

Polityka rozwoju-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Walerian Kwoka
 • Ekonomika i polityka regionalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1386

jest tworzenie warunków dla: - wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorstw...

POLITYKA REGIONALNA I STRUKTURALNA

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

. Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej...

Krajowa Polityka Rozwoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Wojciech Bitner
 • Prawo finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

i przestrzennej, podnoszeniu konkurencyjności gospodarki oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w skali krajowej...

Intefracje - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

politycznej dla tego regionu. Po drugie utrzymują się znaczne różnice w stopniu rozwoju i konkurencyjności...

Automatyzacja świata - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Etyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 847

konkurencyjności gospodarki państwa na rynku międzynarodowym która ubezwłasnowolnia kraj nadając mu „jedyny...

Polityka innowacyjna

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

. wprowadzaniu innowacji, zwiększających konkurencyjność gospodarki i polepszających jakość ycia społeczeństwa; 2...

Konkurencyjność regionów - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

. Konkurencyjność na poziomie lokalnym; rozdz. 7. Konkurencyjność gospodarek w ujęciu regionalnym. Konkurencja...