Automatyzacja świata - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Automatyzacja świata - wykład - strona 1 Automatyzacja świata - wykład - strona 2 Automatyzacja świata - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Automatyzacja świata - zagrożenie czy szansa dla ludzkości. Moralny oraz etyczny wymiar zjawiska.
Obecnie na świecie można zaobserwować wiele zjawisk które mają znaczący wpływ na jego funkcjonowanie oraz jego złożony balans. Niektóre pchają naszą cywilizację ku rozwojowi, umożliwiają osiąganie poziomu wcześniej będącego poza zasięgiem ludzkości, lecz jednocześnie stwarzają zagrożenie dla jej przyszłości oraz stabilności. Jednym z nich jest proces automatyzacji. Podczas rozważania jej wpływu na przyszłość ludzkości nie można pominąć aspektu moralnego oraz etycznego tego zjawiska, który powinno się rozważać z co najmniej paru punktów widzenia. W tym referacie, z przyczyny ograniczenia objętości pracy, planuję skupić się na aspekcie oddziaływania jej na konkretne rodzaje społeczności, wpływ na zależności między nimi oraz zmianie w tempie ich rozwoju wywołanych przez nią . Rozważania zamierzam prowadzić poprzez pryzmat etyki, jednak nie mogę pominąć wielu innych wymiarów które nie mogą zostać pominięte przy przybliżaniu odbiorcy, czy automatyzacja jest zagrożeniem, czy szansą dla ludzkości. Dla uproszczenia, społeczności będę rozróżniać wedle dwóch czynników, jakimi będą jej status materialny oraz rozwój etyczny i uwarunkowanie wynikające z zasad moralnych przyjętych w niej.
W społeczności wysoko rozwiniętej, w której obserwujemy przesunięcie zatrudnienia z sektora produkcyjnego ku sektorowi usług jest ona zjawiskiem bardzo pozytywnym i pożądanym. Nie uwzględniając wielu czynników ekonomicznych, dzięki niej prace monotonne, często szkodliwe dla zdrowia pracowników mogą zostać wykonane przez zastępujące ich maszyny. Z etycznego punktu widzenia chroni ona ludzi przed zagrożeniami chorób zawodowych, niebezpieczeństwem nieszczęśliwych wypadków podczas wykonywania pracy, stagnacją zawodową, urazami psychicznymi spowodowanymi wykonywaniem niesatysfakcjonujących i przez wiele lat powtarzanych czynności (jak chociażby montaż jednej części urządzenia każdego dnia tygodnia) nie odbierając pracy gdyż w takiej społeczności potencjalny pracownik może bez trudności znaleźć zatrudnienie w innych sektorach rynku. W przypadku średnio rozwiniętego społeczeństwa, bilans zaczyna być wypośrodkowany, automatyzacja zaczyna być neutralna etycznie ze względu na podobną ilość wynikających z niej wad oraz zalet. Pozwala na szybszy rozwój gospodarki, jej przekształcenie, stymuluje wzrost ilości wykształconych obywateli przez generowanie zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę, jednak powoduje także podwyższenie bezrobocia wśród ludzi nie mających możliwości dokształcenia, upadek mniejszych zakładów nie będących w stanie konkurować z dużo bardziej wydajnymi korporacjami. Moim zdaniem, szybko postępująca automatyzacja stawia w najgorszej sytuacji społeczności o niskim rozwoju technologicznym, dopiero rozwijające się i kształtujące swoją nowoczesną gospodarkę. Zmiana sposobu produkcji i podejścia do pracownika, podobnie jak w krajach średnio rozwiniętych jest powodem wielu niekorzystnych zjawisk, jednak tutaj występujących na znacznie większą skalę. Wśród nich najbardziej znaczącymi są;

(…)

… lub możliwości wynikającej z miejsca zamieszkania by się dokształcić lub przekwalifikować, utrata pracy jest często wyrokiem dla rodziny, skazującym ją na nędzę,
wymuszona automatyzacja wynikająca z konieczności podwyższenia stopnia konkurencyjności gospodarki państwa na rynku międzynarodowym która ubezwłasnowolnia kraj nadając mu „jedyny, właściwy kierunek rozwoju”.
sytuacja w której główny sektor zatrudnienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz