Dydaktyka w społeczeństwie informacji globalnej-zagrożenia, szanse, wyzwania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dydaktyka w społeczeństwie informacji globalnej-zagrożenia, szanse, wyzwania - strona 1 Dydaktyka w społeczeństwie informacji globalnej-zagrożenia, szanse, wyzwania - strona 2 Dydaktyka w społeczeństwie informacji globalnej-zagrożenia, szanse, wyzwania - strona 3

Fragment notatki:

DYDAKTYKA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACJI GLOBALNEJ: ZAGROŻENIA - SZANSE - WYZWANIA Wstęp - zorientowanie na XXI wiek Przywoływanie wieku XXI w rozważaniach naukowych i publicystyce stało się pewną modą intelektualną, niekiedy banalną, bo uprawianą bez rzetelnej analizy przewidywanych przemian cywilizacyjno-społecznych i wyzwań nieprzejrzystej przyszłości. A właśnie owa nieprzejrzysta przyszłość staje się imperatywem kategorycznym myślenia o niej w kategoriach zagrożeń, szans i wyzwań oraz podejmowania działań we wszystkich obszarach egzystencji ludzkiej, stylów a także jakości życia, czyli próbą kreowania owej przyszłości . Niektóre organizacje, a także pewna liczba ludzi nauki i pracowników różnych firm prowadzą już pracę nad znalezieniem rozwiązań rysujących się problemów . To właśnie ci, którzy już obecnie pracują nad wyzwaniami dnia dzisiejszego i jednocześnie przygotowują się do nowych doświadczeń, jakie niesie ze sobą przyszłość, zostaną liderami i będą dominować na rynku . Nic więc dziwnego, że także dydaktyka chce podjąć trud przeanalizowania problemów współczesnych oraz wyzwań jakie niesie dla niej edukacja w XXI wieku. Kształcenie bowiem, tak jak wychowanie, jest zawsze dla przyszłości - o czym przekonywująco pisał w swoim czasie Bogdan Suchodolski. Współcześnie dydaktyka pojmowana jako teoria kształcenia i samokształcenia człowieka (przy czym owo kształcenie ma wymiar zarówno nauczający, jak i wychowujący , co wiąże się ze sferą wartości poznawczych i zarządzaniem własnym rozwojem) jest dyscypliną autonomiczną o uznanej powszechnie użyteczności dla praktyki . Posiada swój przedmiot i jasno określone zadania, ustalony zbiór wartości i precyzyjnych celów a także wytyczony zakres treści oraz skodyfikowane zasady kształcenia, metody nauczania i uczenia się. Istotną rolę odgrywa w niej także samokształcenie oraz proces wdrażania do niego oraz organizacja i planowanie działalności dydaktycznej. Zajmuje się również podstawowymi formami nauczania i uczenia się oraz podręcznikami i środkami dydaktycznymi a także kontrolą procesu kształcenia, oceną , jak również dydaktycznymi implikacjami wykorzystania kontroli i ewaluacji procesów dydaktycznych . Oprócz dydaktyki ogólnej istnieją jeszcze dydaktyki szczegółowe, zwane też przedmiotowymi, jak również dydaktyka szkoły wyższej, wojskowa, zawodowa, czy dydaktyka dorosłych . Przedmiotem więc naszych rozważań uczynimy przede wszystkim rozwój i przemiany myśli dydaktycznej w jej zakresie ogólnym i dotyczącym kształcenia dorosłych. Dydaktyka ogólna bowiem czyni przedmiotem swej analizy i propozycji czynności uczniów i nauczycieli, a dydaktyka dorosłych bada i analizuje te same zagadnienia w działalności edukacyjnej osób dorosłych, ale jej zakres jest bogatszy, (...)

(…)

… większości społeczeństwa. Cechy i trendy rozwojowe trzech typów społeczeństwa przedstawia poniższa tabela: Społeczeństwo agrarne
Społeczeństwo przemysłowe
Społeczeństwo informacyjne
bogactwo ziemia
kapitał
wiedza
produkt podstawowy
żywność
wyroby przemysłowe
informacje, dane
praca
obok domu
daleko od domu
w domu, telepraca
transport
rzeka, droga
kolej, autostrada
infostrada
energia
ludzka, zwierzęca
węgiel…
… zadania dla dydaktyki ogólnej W coraz bogatszej literaturze poświęconej społeczeństwu informacyjnemu dominują oceny pozytywne, akcentujące przede wszystkim szanse, czyli okoliczności sprzyjające jego rozwojowi. Podkreśla się, że społeczeństwo informacyjne, nierozerwalnie związane z komputerami, różni się od społeczeństwa tradycyjnego, przedstawianego (głównie w telewizji) jako bierne, nastawione…
… do edukacji dorosłych zarządzania własnym rozwojem, profesjonalizacji kadr kierowniczych, zarządzanie przez wartości. W związku z tym powstaje konieczność opracowania pedagogicznego nowych metod zarządzania adekwatnych do nowych modeli struktur organizacyjnych i zachowań w organizacjach oraz etycznego doradztwa w biznesie.
Pedagogika kultury zaś powinna w swoich zadaniach na nadchodzący wiek powinna zaliczyć…
…, „automatyzacji” wycieczek turystycznych (szybko, pobieżnie, możliwie jak najwięcej), wypoczynku w sieci teleinformatycznej jako przyczynie nowej choroby cywilizacyjnej. Również sport, coraz bardziej nastawiony na sukces i ogromne pieniądze, staje się wyzwaniem dla edukacji dorosłych przeciwstawiającej się szowinizmowi i moralności państwowo-plemiennej: liczą się tylko medale zdobyte przez naszych i zwycięstwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz