Konformacja - strona 12

Bakterie i organizmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tadeusz Namiotko
 • Różnorodność biologiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

, gdy zmieniają one swoją naturalną konformację, z PrPc do PrPSc i stają się białkiem prionowym infekcyjnym...

Inokrzemiany - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1449

syntetyczny(Cmma) metatrwały w całym zakresie temperatur, Różne konformacje monoinoanionów w strukturach...

Witaminy w procesach fizjologicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1498

konformacji przestrzennej, tworzy się batorodopsyna, zawiera ona trans retinol, tworzą się produkty pośrednie...

Inicjacja transkrypcji

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, struktura skrętu ma specyficzna konformację - skręt β, składający się z czterech aminokwasów. Druga helisa α...

Układ dopełniacza - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1533

IgG i IgM. Ich związanie z antygenem powoduje zmianę konformacji przeciwciała, odsłonięcie domeny CH2...

Biogeneza chloroplastów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2016

przez podjednostkę CF0 protonów pozwala na zmianę konformacji elementów podjednostki CF1 i w wyniku tego następuje...

Rodzaje katalizatorów o funkcjach enzymatycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1316

jest to przekształcenie konformacji cząsteczki substratu na wzór aktywnego enzymu, co umożliwia uch wzajemne połączenie...