Fizjologia zwierząt - ozojonia, izowolemia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizjologia zwierząt - ozojonia, izowolemia - strona 1 Fizjologia zwierząt - ozojonia, izowolemia - strona 2 Fizjologia zwierząt - ozojonia, izowolemia - strona 3

Fragment notatki:


Izojonia, izowolemia Woda - pierwotne środowisko życia
Izotoniczność - „komórka nie podlega zmianom objętości” (prawie) - bezwzględnie wymagana do przetrwania
Osmolarność - liczba rozpuszczonych cząsteczek
St. soli w płynach ustrojowych kręgowców ~ 200 mM
Organizmy: izoosmotyczne hipoosmotyczne hiperosmotyczne
Ryby chrzęstnoszkieletowe (morskie) Izoosmotyczne (choć stężenie soli jest 2~3 razy niższe niż w morzu) Mocznik: ~ 0.5 M (100 razy wyższe stężenie niż ssaki!)
Wytwarzają metyloaminy (TMAO, betainę, sarkozynę) chroniące białka przed denaturacją
Ryby kostnoszkieletowe (morskie) Hipoosmotyczne - piją wodę (ale muszą wydalać jony, gł. Na+ i Cl- - skrzela: „komórki chlorkowe”, energochłonne)
Ryby kostnoszkieletowe (słodkowodne) Hiperosmotyczne - duże ilości moczu (jony są wchłaniane czynnie w skrzelach)
Płazy Hiperosmotyczne - duże ilości moczu (jony są wchłaniane czynnie przez skórę). Żaba morska - mocznik
Gady Woda stanowi mniej niż 45% masy ich ciała, więc nie mają zbytniego problemu z jej ucieczką (u kręgowców woda stanowi ponad 75% masy).
Ląd - problemy z utratą wody, Utrzymanie właściwego stężenia jonów,
Usuwanie produktów przemiany materii, toksyn,
utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej, itd. Płazy - mogą gromadzić rozcieńczony mocz (do 30% masy ciała - Chirdeptes)
Gady, ssaki, ptaki - szczelne pokrywy ciała (zazwyczaj jednak nie mają problemów z nadmiarem wody).
Nerka:
Miąższ nerki (kora nerki)
Piramida nerkowa (rdzeń) Kanał zbiorczy Miedniczka nerkowa Moczowód Nefron - jednostka czynnościowa, 1.2 mln nefronów w nerce
GFR - objętość filtrowana przez kłębuszki (1/5 RPF~180 L/dobę)
tętniczka doprowadzająca kłębuszek nerkowy & torebka Bowmana tętniczka odprowadzająca (która ma mniejszą średnicę niż doprowadzająca, co podnosi znacznie ciśnienie wewnątrz torebki).
Śródbłonek tętniczek pokryty jest podocytami.
ilośc moczu ~1.5 L/dobę
mocz pierwotny ~ 180 L/dobę
Filtracja kłębuszkowa
poniżej ~15 000 Da, aniony (białka): 1.8 - 4.4 nm - filtracja częściowa
Śródbłonek naczyń krwionośnych w kłębuszku posiada otwory, przez które mogą przedostawać się różne substancje (poza elementami morfotycznymi krwi; jeśli te pojawią się w moczu, świadczy to o stanie zapalnym).
Podocyty tworzą dodatkową ochronę - zmniejszają otwory i zatrzymują duże białka.


(…)


Całkowity wapń w surowicy ~2 mM (wolny ~1.6 mM)
Hormony regulujące gospodarkę wapniową:
Parathormon, kalcytonina i kalcyferol
Parathormon (84 aa's) - przytarczyce
Zwiększa stężenie wapnia w surowicy
Działa poprzez receptor sprzężony z białkami G
Wzmaga: - resorpcję w nerkach - aktywuje osteoklasty - zwiększa wchłanianie w jelicie (pośrednio)
Kalcytonina - 32 aa's Wytwarzana przez komórki C tarczycy
Działa poprzez receptor sprzężony z białkami G
Obniża st. Ca2+ - gł. zwiększając wbudowywanie wapnia do kości i hamując wydzielanie PTH
kalcyferol, cholokalcyferol, witamina D
1,25-(OH)-cholekacyferol lub (1,25 dihydrocholokalcyferol)
gł. pobudza wchłanianie Ca2+ w jelicie
pobudza ekspresję genów ATPazy Ca2+ (i wielu innych)
obniża wydzielanie PTH (ekspresję)
Nerka jest głównym narządem glukoneogennym…
… wzmaga resorpcję wody w kanaliku zbiorczym (AQP2)
Pobudza wydzielanie wazopresyny
Obkurcza naczynia
Obniża przesącz kłębuszkowy
Wzrost ekspresji Na+/K+ ATPazy
Resorpcja Na+ (jako i wody)
aldosteron
Zmniejszona objętość osocza
renina
angiotensyna II
renina - angiotensyna
Receptor sprzężony z białkiem G i aktywacją fosfolipazy C
(wzrost st. Ca2+ w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych)
konwertaza…
… zstępujący (70% resorpcji)
AQP2 - w kanaliku zbiorczym (regulowane przez wazopresynę)
Wazopresyna (ADH) hamuje wydzielanie moczu (alkohol i kofeina hamują wydzielanie wazopresyny, a nikotyna zwiększa). Receptor wazopresyny związany jest z białkiem G.
Wzbudzenie transporterów wody powoduje jej zwiększoną resorpcję.
Mocznik - ssaki, płazy, chrzęstnoszkieletowe
Powstaje z połączenia amoniaku (deaminacja…
… aminokwasów!) z CO2, energochłonny - 3ATP/1 cz. mocznika (cykl mocznikowy zachodzi niemal wyłącznie w wątrobie)
Człowiek ~ kilkanaście gramów na dobę
Gady, ptaki - kwas moczowy (C5H4 N4 O3)
Nierozpuszczalny w wodzie (człowiek <1 g/dobę)
U ssaków kwas moczowy powstaje podczas degradacji kwasów nukleinowych przyjętych z pożywieniem.
Resorpcja Ca2+
Kotransport z Na+ - gł. W końcowym odcinku kanalika dalszego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz