Konflikt interpersonalny - strona 4

Konflikty polityczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1106

i debacie. Konflikty ukryte i jawne. Konflikty interpersonalne i międzygrupowe. Konflikty krótkotrwałe...

Jednostka w grupie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

w domu i wychowywać dziecko, a jednocześnie chce robić karierę zawodową) Konflikt interpersonalny...

Psychodynamizm

 • dr Joanna Trzópek
 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3605

interpersonalne, różnica w celach między jednostką a innymi ludźmi Wg Freuda - konflikt między id a superego Wg...

Zarządzanie przez konflikt

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

, co ma dla niego zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. 2. Konflikt interpersonalny - dochodzi w nim do nieporozumień...

Neurotyczność - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia dorosłych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1365

egocentryzm. Ustępliwość (compliance) - sposób reagowania na konflikty interpersonalne: powściąganie...

Wykład - pojęcie zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 518

cech przywódczych wśród kadry kierowniczej 3) zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi...

Zarzadzanie przez konflikt

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

, co ma dla niego zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. 2. Konflikt interpersonalny - dochodzi w nim do nieporozumień...