Motywowanie, zarządzanie procesami interpersonalnym- opracowaniei

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywowanie, zarządzanie procesami interpersonalnym- opracowaniei - strona 1 Motywowanie, zarządzanie procesami interpersonalnym- opracowaniei - strona 2 Motywowanie, zarządzanie procesami interpersonalnym- opracowaniei - strona 3

Fragment notatki:

Istota motywowania - zestaw sił, które sprawiają, że ludzie zachowują się w określony sposób:
znaczenie motywacji do pracy
wcześniejsze podejścia do motywowania
tradycyjne (Taylor) - bodźcowy system płac - zakładało, że praca jest czymś nieprzyjemnym dla pracownika
od strony stosunków międzyludzkich (Mayo) - pracownik ma potrzebę by być użytecznym i ważnym - ważniejsze od pieniędzy
podejście od strony zasobów ludzkich - sam udział ma wartość dla pracowników i organizacji - potrzeba współuczestnictwa
Podejście do motywowania od strony treści - próbujące odpowiedzieć na pytanie - „Jakie czynniki motywują ludzi do pracy?”:
podejście od strony hierarchii teoria potrzeb Maslowa - sugeruje, że ludzie muszą zaspokajać pięć kolejnych grup potrzeb:
fizjologicznych
bezpieczeństwa
przynależności
szacunku
samorealizacji
teoria ERG (Alderfer) - sugeruje, że potrzeby ludzkie są ułożone w trzech nakładających się kategoriach:
egzystencja
związek, kontakty społeczne
rozwój
teoria dwuczynnikowa Herzberga - sugeruje istnienie dwóch różnych wymiarów zadowolenia z pracy: czynników motywacji - związanych z treścią pracy
czynników higieny psychicznej - związane ze środowiskiem pracy
jednostkowe potrzeby ludzkie
potrzeba osiągnięć - pragnienie osiągania celu lub wykonania zadania w sposób bardziej skuteczny niż w przeszłości
potrzeba afiliacji - pragnienie ludzkiego towarzystwa i akceptacji
potrzeba władzy - pragnienie wywierania wpływu na innych i kontrolowania swojego otoczenia
Podejście do motywowania od strony procesu - koncentruje się na wyjaśnieniu, dlaczego ludzie wybierają pewne warianty zachowań do zaspokojenia swoich potrzeb i jak oceniają swoje zadowolenie po osiągnięciu tych celów:
teoria oczekiwań - sugerująca, że motywacja zależy od siły naszego pragnienia i oczekiwanego prawdopodobieństwa jego zaspokojenia
oczekiwania jednostkowe
oczekiwana proporcja osiągnięć do wysiłku - indywidualne prawdopodobieństwo zaowocowania zwiększonego wysiłku wyższymi osiągnięciami
oczekiwania proporcja wyników do osiągnięć w pracy - indywidualne odczucie, że osiągnięcia w pracy doprowadzą do konkretnego wyniku.
Wyniki - skutki zachowań w układzie organizacyjnym - zwykle nagrody
wartościowość - indeks pokazujący siłę pożądania przez daną osobę konkretnego wyniku - (atrakcyjność wyniku dla jednostki)
warunki motywowanego zachowania


(…)

… się do „ducha” normy z zachowaniem indywidualności
ignorować normę
socjalizacja - uogólniona postać postrzegania norm zachodząca wtedy, gdy dana osoba z autsajdera staje się członkiem grupy
spoistość (spójność wewnętrzna) - zakres w jakim członkowie grupy są wobec siebie lojalni i zaangażowani w sprawy grupy; stopień wzajemnego przyciągania w łonie grupy.
Czynniki zwiększające spoistość
Konkurencja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz