Konflikt interpersonalny - strona 3

Obszary rozwoju.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rajmund Foryś
 • Teoria wychowania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1519

emocjonalnej, -wahania nastroju, w sferze społecznej konflikty interpersonalne. *moment kryzysu - w tej fazie...

Grupy społeczne - podział

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 931

grupy mają wspólny cel; możliwość konfliktu interpersonalnego pojawia...

Zachowania prospołeczne - różnice indywidualne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1799

). Psychologia społeczna, Poznań, Zysk i Spółka. Balawajder K. (1992). Konflikty interpersonalne, Katowice...

Odpowiedzi do egzaminu

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1848

interpersonalnych są niezgodność potrzeb, oczekiwań i charakterów Style rozwiązywania konfliktów (Grzesiuk) unikanie...

Umiejętności społeczne - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • przew. kwal. II Beata Maria Cywińska
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

Umiejętności społeczne Naturalność nieuchronność konfliktów interpersonalnych w życiu człowieka...

Komunikacja społeczna - zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Konefał
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2968

w pełnieniu ról zawodowych, potrafią konstruktywnie rozwiązać konflikty interpersonalne, dobrze sobie radzić...