Psychologia jako nauka - Orientacje społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia jako nauka - Orientacje społeczne - strona 1 Psychologia jako nauka - Orientacje społeczne - strona 2 Psychologia jako nauka - Orientacje społeczne - strona 3

Fragment notatki:

Psychologia jako nauka • Psychologia - „młoda” dziedzina wiedzy (???)
1879 - I laboratorium psychologii eksperymentalnej w Lipsku, Wilhelm Wundt
• Przez wiele lat psychologia była częścią takich nauk jak filozofia czy teologia (np.
Arystoteles, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, Kartezjusz, Hobbes, Rousseau, i
wielu innych)
• Rozkwit psychologii społecznej - lata 50. - znaczenie sytuacji Psychologia społeczna: dział psychologii, którego przedmiotem jest szeroko pojęty wpływ
społeczny - mechanizmy na mocy których to, co robią, czują lub myślą jedni ludzie wpływa
na to, co robią, czują lub myślą inni ludzie.
„ Wiedziałem to wcześniej”(Hindsight bias) • Rzeczy wydają się o wiele bardziej logiczne i oczywiste po usłyszeniu czyjeś
interpretacji obserwowanych zależności niż przed zapoznaniem się z nimi
• Jeśli przedstawimy ludziom wnioski płynące z badań, to będą je oceniać jako znacznie
mniej zaskakujące niż wówczas, gdy poinformuje się ich tylko o procedurze
badawczej i oczekiwanych wynikach (Slovic, Fischhoff, 1977)
• Studenci oceniają odkrycia nauk społecznych jako możliwe do przewidzenia bez
względu na to, czy prezentowane zależności są zgodne z rzeczywistością czy są
odwróceniem rzeczywistej zależnosci (Baratz, 1983)
• Psychologowie społeczni odkryli, że przy tworzeniu związków opartych na przyjaźni
lub miłości poszukujemy osób o cechach przeciwnych do naszych. Prawda ta zawarta
jest w znanym powiedzeniu o przyciąganiu się przeciwieństw.
• Psychologowie społeczni odkryli, że przy tworzeniu związków opartych na przyjaźni
lub miłości poszukujemy osób o cechach podobnych do naszych. Prawda ta wyrażona
jest w powiedzeniu „ciągnie swój do swego”.
(3)nauka stwierdza istnienie zależności, które przeczą zdrowemu rozsądkowi Psychologia jako nauka empiryczna • Psychologia jest nauką empiryczną - za prawdziwe uznaje takie prawidłowości,
których istnienie potwierdzają wyniki badań empirycznych (zazwyczaj
zreplikowanych przy pomocy różnych metod) - „oczywistość” nie jest kryterium
oceny.
• Prawidłowości psychologiczne mają charakter probabilistyczny - nie ma pewności ich
wystąpienia (szansa).
„Nigdy nie uda Ci się przewidzieć, co może zrobić pojedynczy człowiek. Za to
możesz dokładnie przewidzieć, za czym będzie większość. Jednostki się różnią, ale rozkład
procentów jest niezmienny.” Sherlock Holmes (Sir Arthur Conan Doyle)
(4)„sucha” teoria, a gdzie praktyka?
Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria.


(…)


ZAKRES PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
1. Społeczna psychologia jednostki
(motywy, postawy, wartości, zmiana postaw)
2. Poznanie społeczne
(spostrzeganie osób, spostrzeganie samego siebie, wiedza o świecie społecznym,
stereotypy)
3. Mechanizmy wpływu społecznego
(konformizm, posłuszeństwo wobec autorytetu, władza, techniki wpływu społecznego)
4. Pozytywne zachowania i relacje interpersonalne
(pomaganie, kooperacja, atrakcyjność interpersonalna, miłość i bliskie związki)
5. Negatywne zachowania i relacje interpersonalne
(agresja, przemoc, konflikty interpersonalne)
6. Relacje międzygrupowe
(uprzedzenia, stereotypy i dyskryminacja, konflikt międzygrupowy, orientacje społeczne)
7. Dynamika grupowa
(struktura i funkcjonowanie grup, przywództwo w grupach)
8. Stosowana psychologia społeczna, np. :
• Zachowania organizacyjne
• Zachowania konsumenckie
• Psychologia polityczna
Psychologia zdrowia
• Psychologia prawa
• Psychologia środowiska
Jak wyjaśnić te różnice?
(typy wyjaśniania w psychologii społecznej)
1. Perspektywa poznawcza
• Zachowanie jednostki zależy od subiektywnej interpretacji sytuacji w jakiej ona się
znajduje
• Subiektywna interpretacja zależy od procesów poznawczych (spostrzeganie i
myślenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz