Wykład - psychologia społeczna jako nauka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - psychologia społeczna jako nauka - strona 1 Wykład - psychologia społeczna jako nauka - strona 2

Fragment notatki:

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA JAKO NAUKA
Psychologia społeczna - naukowe badanie sposobu w jaki rzeczywista bądź wyrażona obecność innych ludzi wywiera wpływ na ludzkie myślenie, odczuwanie i zachowanie (Aronson)
Psychologia społeczna - jest dziedziną psychologii zajmującą się wyjaśnianiem funkcjonowania jednostki w grupie (Szewczuk)
Psychologia społeczna ma wiele wspólnego z psychologią osobowości. Jest też związana z psychologią rozwojową, psychologią kliniczną, psychologią poznawczą, psychologią środowiskową, psychologią pracy i organizacji.
Występują trzy podstawowe kategorie zachowań jednostek:
Jak ludzie spostrzegają i interpretują własne zachowania i zachowania innych ludzi? - społeczne myślenie
Jak presja grupy wpływa na nasze zachowanie i odwrotnie, czyli jak jednostka potrafi oddziaływać na mniejsze grupy i inne jednostki? - dział wpływu społecznego
Jaki jest mechanizm i dynamika różnic relacji społecznych? - dział relacji społecznych.
Perspektywy teoretyczne psychologii społecznej:
Perspektywa poznawcza - dlaczego człowiek działa w taki sposób? Jej główną tezą jest to, że człowiek czuje i myśli, zachowuje się zgodnie z tym jakie informacje docierają do niego, jak rozumie daną sytuację oraz sposób rozumienia i interpretacji tych informacji, sytuacji zależy od posiadanej już wiedzy i tego jakie treści są w danym momencie aktywne (jakie ma sądy, opinie, oczekiwania, przekonania, schematy.). Np. niedawność danej struktury wiedzy.
Perspektywa motywacyjna - dlaczego człowiek działa? Koncentruje się na pobudkach, motywach ludzkiego działania, które powodują wywołanie określonego zachowania. Współcześnie zakłada się istnienie kilku podstawowych motywów. Najsilniejszym pozafizjologicznym motywem jest autowaloryzacja. Występuje też poczucie więzi społecznych, uzyskanie danego celu. Zachowanie człowieka dąży do maksymalizacji zysków i minimalizacji strat. Bardzo ważne są tu prawidłowości dotyczące emocji, motywacji. Mamy tu do czynienia z transferem pobudzenia emocjonalnego, gdzie siła pobudzenia zależy nie tylko od bieżących bodźców, ale także od bodźców działających w niedawnych sytuacjach. Pobudzenie przelewa się ze starej sytuacji na nową, przy czym człowiek całość pobudzenia odczytuje jako wywołane bieżącą sytuacją.
teoria społecznego uczenia - teoria wg której zachowania społeczne wynikają z doświadczeń uczenia się (szkoła teoretyczna) na podstawie doświadczeń własnych, albo przez obserwację cudzych.. Zachowania społeczne wynikają z doświadczeń jednostki, dotyczących kar i nagród. Nagradzane reakcje stają się nawykami.
perspektywa społeczno-kulturowa - podejście teoretyczne, które szuka przyczyn zachowań społecznych jednostek we wpływie wywieranym na nie przez większe grupy społeczne. Przekonania, preferencje kształtują się pod wpływem kultury, narodowości, grupy społecznej. Człowiek ulega socjalizacji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz