Wykład - definicja psychologii społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja psychologii społecznej - strona 1 Wykład - definicja psychologii społecznej - strona 2 Wykład - definicja psychologii społecznej - strona 3

Fragment notatki:

Czym jest psychologia społeczna.
Psyche- dusza, Logos- umysł, nauka o duszy.
Nauka społeczna badająca procesy myślowe, badawcze, emocjonalne oraz procesy motywacyjne jak również zachowania ludzkie. Psychologia społ. to naukowe badanie sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na ludzkie myślenie, odczuwanie i zachowania.
Dla P.S. ważniejsze jest zrozumienie w jaki sposób ludzie konstruują (spostrzegają, interpretują) rzeczywistość niż obiektywny stan rzeczy.
Z = f ( S x O ) Z-zachowanie ludzkie jest funkcją dwóch czynników :
S- sytuacje ( czynnik zewnętrzny) i O- osobowość ( czynnik wewnętrzny) I okres w historii PS (przed naukowy trwał do poł. XIX w. Rozważania filozofów od Arystotelesa i Platona szukanie związków pomiędzy ustrojem a osobowością władcy (redukcjonizm). II okres od momentu założenia w 1879 przez Wilhelma Wundta w Lipsku Laboratorium psychologicznego. Okres ten charakteryzuje się obserwacji i doświadczeń empirycznych.
1] G. Le Bon -„ Psychologia tłumów” opisuje zachowania się ludzi w tłumie, zwraca uwagę na zjawisko sugestywności, utratę indywidualności. Jednostki w tłumie są b. podatne na zmiany jakby się nawzajem zarażali, wprowadza pojęcia dusza tłumu, (dusza narodu)- jako zespołów cech wspólnych.
2] G. Tarde- potwierdza obserwacje Le Bona wprowadza pojęcie imitacji w zachowaniach się tłumu. Ten okres w rozwoju psychologii cechuje gromadzenie danych empirycznych, kończy się wraz z pierwszą wojną światową.
III okres od 1903r do dziś - okres naukowy. Psychologia już zorientowana empirycznie na doświadczenie, rozwija się bardzo widocznie w USA i wiąże się z orientacją pragmatyczną - amerykańska wersja psychologii społecznej. W Polsce zintensyfikowany rozwój PS nastąpił po 1998r.
1] W. Mc Dougall- psycholog amerykański -„Wprowadzenie do psychologii”, jest autorem modelu psychologicznego psychologii społecznej. Szczególne znaczenie przypisuje czynnikom O -osobowościowym, podkreśla wpływ instynktów na zachowania ludzkie (darwinizm społeczny) instynkty te to: ucieczki, odrzucenia, ciekawości, walki, samoutwierdzenia, macierzyństwa, seksualny, stadny, tworzenia, zabawy, naśladownictwa, sugestii, sympatii, śmiechu itd.
2] E. Ross-„ Socjal Psychology” jest autorem modelu socjologicznego psychologii społecznej. Szczególne znaczenie w motywacjach zachowań ludzkich przypisuje czynnikom S- sytuacyjnym. W modelu tym PS bada procesy i zjawiska psychologiczne występujące w życiu społecznym, bada i opisuje nastroje społeczne w aspektach psychologicznych jak stereotypy społeczne, moda.


(…)

… jest podatny na wpływ społeczny. Psychologia ogólna (psych. osobowości) bada zachowania i motywy działania jednostki ze szczególnym zainteresowaniem różnicami indywidualnymi czyli składnikami osobowości, które różnią poszczególnych ludzi, opisuje zachowania człowieka jako homo sapiens. Psych. społeczna modyfikuje prawa z psych. ogólnej wprowadzając czynnik społeczno-kulturowy.
Antropologia bada zachowania…
… jak to jest tylko możliwe ponieważ pozwala to im lepiej zrozumieć, przewidzieć i wykorzystać swoje społeczne otoczenie. Oczekiwania dotyczące świata społ. wpływają również na to, jak go spostrzegamy.- samospełniające się proroctwo.
Socjologia
Psychologia ogólna
Psychologia społeczna

… i wiąże się z orientacją pragmatyczną - amerykańska wersja psychologii społecznej. W Polsce zintensyfikowany rozwój PS nastąpił po 1998r.
1] W. Mc Dougall- psycholog amerykański -„Wprowadzenie do psychologii”, jest autorem modelu psychologicznego psychologii społecznej. Szczególne znaczenie przypisuje czynnikom O -osobowościowym, podkreśla wpływ instynktów na zachowania ludzkie (darwinizm społeczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz