Konceptualizacja rzeczywistości - strona 4

Opracowane zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 3045

, konceptualizacja i strukturyzacja rzeczywistości pozajęzykowej, interpretacja informacji menedżerskiej, krytyka...

Teoria budowy miast

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Karol Zuziak
 • Teoria budowy miast
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2205

ZRÓWNOWAŻONEJ STRUKTURY URBANISTYCZNEJ METROPOLIE, OBSZARY METROPOLITALNE, METROPOLIZACJA MIASTO: Rzeczywistości...

Badania społeczne w praktyce. Badania niereaktywne.

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Malgorzata Krywult-Albańska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 8113

z logiką konceptualizacji i operacjonalizacji) na dane w postaci standaryzowanej wg pewnych ram pojęciowych...

Operacjonalizacja

 • dr Zofia Łącała
 • Psychometria
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3717

. Konceptualizacja wielkości, dobieranie wskaźników; konstruowanie zmiennej Konceptualizacja wielkości T...

Definicja przedmiotu informatyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

od tzw. indywidualnego systemu konceptualizacji, ten sam ciąg sygnałów/znaków może być źródłem różnych...

Teoria budowy miast wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Karol Zuziak
 • Teoria budowy miast
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2667

Projekt miejski a projekt miasta: Projekt miasta - projekt miasta jako całości / konceptualizacja...

Notatki z wykładów psychologia

 • dr Bożena Gulla
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2380

z rzeczywistością, powrót ciężki albo niemożliwy. Bardziej demoralizacja niż resocjalizacyjna. Probacyjny środek...