Teoria budowy miast wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3325
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria budowy miast wykłady - strona 1 Teoria budowy miast wykłady - strona 2 Teoria budowy miast wykłady - strona 3

Fragment notatki:


Projekt miejski a projekt miasta:
Projekt miasta - projekt miasta jako całości / konceptualizacja miasta.
Projekt miejski jako rodzaj projektu urbanistycznego.
Strategiczny projekt miejski. (LSUD - Large Scale Urban Design)
Rzeczywistości urbanistyczne:
Wielkość przestrzeni (fizyczna, społeczna, architektoniczna, kulturowa).
Dobra publiczne i prywatne, jednostki i społeczeństwa.
Przestrzenie zbudowane i otwarte.
Sieci, wzorce kontaktów.
Oddziaływania.
„Filary teorii urbanistycznej”:
Życie miejskie.
Przestrzeń urbanistyczna i rozwój struktur.
Planowanie i projektowanie urbanistyczne.
Strategie rozwoju i zarządzania rozwojem struktur urbanistycznych.
Podejście inżynierskie a podejście architektoniczne.
Wielcy inżynierowie i architekci:
Ildefonso Cerda Sunier - Barcelona
Otto Wagner - Wiedeń
Arturo Soria y Mata - Madryt
Dr Hermann Joseph Stubben - Kolonia
Eugene Henard - Paryż
Howard - „miasto ogród”
Stein - jednostka urbanistyczna dzielnica ogrodowa
Perry - jednostka sąsiedzka
Milton Keynes - sektor miejski z rozdzieleniem ruchu pieszego i kołowego
Architektonika miasta - podejście architektoniczne:
Kevin Lynch (1918-1984), uczeń F. L. Wrighta, profesor MIT, badania nad strukturą wizualnej percepcji krajobrazu miejskiego (Boston, Jersey, Los Angeles) „obraz miasta” - elementy strukturotwórcze w procesie „mental mapping” (drogi, krawędzie, węzły, rejony, punkty orientacyjne - „landmarks”), „What time is this place?”, „Managing the sence of Region”, z K. Lynchem korespondował K. Wejchert
Camillo Sitte
Kazimierz Wejchert
Aldo Rossi (1931-1997), „Architektura Miasta”, miasto jako „giantic man-made object” - dzieło inżynierii i architektury: duże, złożone i rozwijające się w czasie, „urbanistyczne artefakty” - o znaczącej formie i historii (pałace, kompleksy architektoniczne o wyraźnej indywidualności, tożsamości)
urbanistyczny artefakt: przedmiot, zdarzenie będące sztucznym wytworem, w antropologii: przejaw funkcjonowania danej kultury, kwestie typologiczne, złożoność urbanistycznych artefaktów i teoria permanencji, elementy „prymarne” i dynamika elementów urbanistycznych, miasto - pamięć zbiorowa
kwestie typologiczne
typologia funkcjonalna Rossiego daleko wykracza poza nazbyt uproszczone schematy funkcjonalizmu
typy funkcjonalne i morfologiczne
elementy „prymarne” i zmienne
technika zapisu -swoisty collage - walory plastyczne zapisu
Christopher Alexander, „Timeless Way of Building”, “Pattern Language”, “A New Theory of Urban Design” (1987), “Nature of Order”


(…)

…, w której ustawicznie następują zmiany...”
„Era nowych miast będzie się kierowała tymi samymi zasadami, co dawne zbiorowisko narodów; miasta napiszą własny oportunistyczny kodeks postępowania gnane potrzebą efektywności, łączności i - nade wszystko - bezpieczeństwa.” Paraq Khanna
Pojęcia urbanistyczny artefakt (Aldo Rossi) i fakt społeczny (E. Durkheim).
Zrozumieć miasto:
„Miasto to ludzie”.
Miasto - „archipelag…
… on My Backyard)
Układ komunikacyjny i zrównoważona mobilność:
nowa logika formy urbanistycznej
korytarz linii kolejowej
nowe węzły komunikacyjne (lotniska, stacje kolejowe) jako nowe centra miejskie
Spina Centrale, Turyń.
CBD - Central Business Development.
Policentryczność:
typy ośrodków/koncentracji aktywności: koncentracje śródmiejskie, ośrodki dzielnicowe, ośrodki podmiejskie
modele nowych miast…
…, wywiady, eseje, modele).
„Warstwa ideologiczna” (orientacja na określone szkoły filozoficzne, wartości i sposoby ich interpretowania).
Powiązania z dyscyplinami pokrewnymi (antropologia, psychologia społeczna, ekologia, geografia społeczna).
Węzły i miejsca w przestrzeni „przepływów”.
Socjologiczne korzenie:
Auguste Comte (1798-1857), socjologia w mieście „fizyki społecznej”
Emile Durkheim (1858-1917), „fakty społeczne”
Max Weber (1864-1920), słowa kluczowe, rozumienie, działanie, def. miasta
Georg Simmel (1858-1958), interakcja społeczna
chicagowska szkoła ekologii społecznej (1915-30), konkurencyjna walka, przestrzeń:
Robert Ezra Park: „The City”
Ernest William Burgess: model stref koncentrycznych, pojęcia: koncentracja, segregacja, inwazja, sukcesja
rywalizująca współpraca - więzi symbiotyczne…
…, populacja”
lata 1980 - JHU i David Harvey oraz „szkoła Los Angeles” - sprawling urban region
Richard Florida: miasta kreatywne
Manuell Castells - społeczeństwo sieci
Saskia Sassen - socjologia w dobie globalizacji
Richard Sewnett, Zygmunt Bauman - płynna rzeczywistość, tożsamość
Bohdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański, Andrzej Majer
David Harvey „The Conditions of Postmodernity”.
Saskia Sassen…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz