Teoria budowy miast

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2765
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria budowy miast - strona 1 Teoria budowy miast - strona 2 Teoria budowy miast - strona 3

Fragment notatki:

MIASTO: Rzeczywistości i projekty (projekt miejski i strategiczne projekty miejskie): teorie, metody i studia przypadków
WIZJE PRZESTRZENNEGO ROZWOJU KRAKOWA: Plany i projekty
WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIA/UJĘCIA, TEORIE, MODELE URBANISTYCZNE
CELE:
-zrozumieć miasto w zakresie roli architekta w działaniach urbanistycznych
-opanować umiejętności analizy krytycznej projektów urbanistycznych i ich związków z planowaniem przestrzennym
PROJEKT MIEJSKI A PROJEKT MIASTA
Projekt miasta- projekt miasta jako całości/konceptualizacja miasta.
Projekt miejski jako rodzaj projektu urbanistycznego.
Strategiczny projekt miejski
Wielko skalarny projekt urbanistyczny (LSUD)
RZECZYWISTOŚCI URBANISTYCZNE
Wielkość przestrzeni(fizyczna, architektoniczna, społeczna, kulturowa, wirtualna)
Dobra publiczne i prywatne: jednostki i społeczności
Przestrzenie zbudowane i otwarte
Sieci, wzorce kontaktów
Oddziaływania
„FILARY URBANISTYKI” I KIERUNKI INTEGRACJI URBANISTYKI. TEORIE:
Życia miejskiego/miejskości
Przestrzeni urbanistycznej i rozwoju struktur urbanistycznych
Planowania i projektowania urbanistycznego
Strategii rozwoju i zarządzania rozwojem struktur urbanistycznych
PODEJŚCIA INŻYNIERSKIE: budowanie miasta i inżynieria rozwoju
Akcent na budowanie miasta, rozwiązywanie problemów inżynierskich, konstrukcja
Przedstawiciele: - Witruwiusz
- Ildefonso Cerda Suner (1815-1876) przebudowa Barcelony
- E. Henard
WYKŁAD 2 Perspektywy teoretyczne urbanistyki Cd. WIELCY INŻYNIEROWIE I ARCHITEKCI
Ildefonso Cerda Suner (1815-1876)- Barcelona, teoria urbanistyki
Otto Wagner (1841-1918)- Wiedeń, plan generalny 1893, pawilony stacji koli miejskiej
Arturo Sonia y Mata (1844-1920)- Madryt, obwodnica kolejowo-tramwajowa, systemy transportu, idea „miasta liniowego”, racjonalna architektura miasta
Dr Hermann Joseph Stubben (1845-1936)- Kolonia, Poznań, Munster, Akwizgran, Darmstadt, Ulm, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Bydgoszcz, Wiedeń, Barcelona, Bilbao, Rzym, Bratysława, … Eugene Henard (1849-1923)- Paryż, referat w Londynie, 1910
PODEJŚCIA DO KWESTII: PIESZY, A RUCH SAMOCHOWY
Howard: miasto ogród- ułatwienia dla pieszego
Stein: jednostka urbanistyczna-dzielnica ogrodowa-piesze ścieżki
Perry: „jednostka sąsiedzka”- ograniczenie tranzytu


(…)

…, racjonalność
Georg Simmel (1858-1918)
CHICAGOWSKA SZKOŁA EKOLOGII SPOŁECZNEJ (1915-1930)
Konkurencyjna walka o przestrzeń
Robert Ezra Park: The City
Ernest W. Burgess- model stref koncentrycznych, pojęcia: koncentracja, segregacja, inwazja, sukcesja
„rywalizująca współpraca”- więzi symbiotyczne
polskie akcenty: Florian Znaniecki(1882-1958), socjologia humanistyczna, „kulturalizm”, analiza kryzysu kultury…

Przestrzeń społeczna i przestrzeń publiczna jako kategorie przestrzeni miejskiej
Urbanizacja, suburbanizacja, reurbanizacja, metropolizacja
Tożsamość
Mobilność/ruchliwość
SOCJOLOGICZNA I „STARTEGICZNA” DEFINICJA MIASTA:
Klasyczna: L. Wirth 1938 „stosunkowo duże, gęsto zaludnione stałe osiedle społeczne heterogenicznych jednostek”
Współczesna: (80 lat później Z.Zuziak „O tożsamości urbanistyki”) „otwarta struktura, w której ustawicznie zachodzą zmiany…”
POJĘCIA:
Urbanistyczny artefakt(A. Rossi)
I
Fakt społeczny(E. Durkheim)
ZROZUMIEĆ MIASTO- PYTANIA:
Miasto to ludzie- relacje między urbanistycznymi artefaktami a faktami społecznymi.
Miasto= archipelag miejsc.
Społeczności miasta klasycznego, przemysłowego i miasta późnej nowoczesności.
Konsekwencje zmian w skali i geografii urbanizacj.
Miejskość w czasach globalizacji- przestrzenne formy urbanistyczne społeczeństwa globalizacji.
ARCHITEKTURA I MIEJSCE
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I POETYKA MIEJSCA
MIEJSCA I PASAŻE („Pasaże” W. Benjamina)
SKALA I GEOGRAFIA URBANIZACJI- SKUTKI ZMIAN.
PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA W URBANISTYCE:
Przedmiot i język(aparatura pojęciowa)
Orientacja(„naturalna” i humanistyczna)
Metoda i forma dyskursu(badania, wywiady, eseje, modele)
„Warstwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz