Konceptualizacja danych - strona 4

Wizualna kreacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leon Zarzecki
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej Dane wizualne...

Metody jakościowe - opis badań

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2639

Miles M. B, Hubermann A. M., Analiza danych jakościowych, Białystok: Trans Humana, 2000 Denzin, N. K...

Badanie w działaniu - pomiar

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1148

metod statystycznej analizy danych. Im niższy poziom pomiaru tym możliwości analizy mniejsze...

Metodologia badań społecznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Stanisława Byra
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 4921

zmiennych (konceptualizacja i operacjonalizacja) 3. Dobór próby z populacji 4. Zebranie danych i ich analiza...

Metodologia Europeistyki - pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Seweryn Dmowski
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

różne systemy") - wiarygodność danych - "beztroska" konceptualizacja * "mglistość"/ niespójność pojęć...