Konceptualizacja danych

Odmiany relatywizmu kulturowego

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 133
Wyświetleń: 931

widzenia których można by ustalić, że dana wizja świata, typ myślenia lub system przekonań są prawdziwe...

Model konfliktu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1540

do świadomości danej strony to dokonuje ona wtedy konceptualizacji. W tym momencie konflikt staje się widoczny...

Teoria komunikowania - wykład 3

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Marek Furmanek
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

lub na danym etapie badań. (Wielka encyklopedia powszechna PWN) Rodzaje modeli komunikowania Występująca triada...

Badania społeczne w praktyce. Badania niereaktywne.

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Malgorzata Krywult-Albańska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 7945

z logiką konceptualizacji i operacjonalizacji) na dane w postaci standaryzowanej wg pewnych ram pojęciowych...

Teoria społeczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

środków, czynności ujętych w zasady -służy formułowaniu problemów, projektowaniu badań, gromadzeniu danych...

Metody badań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1183

Badania przyczynowe - wyjaśniają przyczyna danych zjawisk Źródła danych: Pierwotne Wtórne Etapy procesy...