Komisja Papierów Wartościowych i Giełd - strona 8

Inwestycje kapitałowe - pytania

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1869

przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd do obrotu publicznego (o ile taki obo­wiązek wynika z przepisów...

Inwestycje kapitałowe

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1498

przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd do obrotu publicznego (o ile taki obo­wiązek wynika z przepisów...

Pytania na egzamin część 5

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Jadwiga Gwizdała
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1092

Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r...

Pozycja prawna Prezesa Rady Ministrów

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Anna Dąbrowska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1267

jednoosobowy. Jeżeli będziemy się posługiwać się terminologią np.: komisja papierów wartościowych i giełd...