Kombinacja liniowa - strona 15

Aerodynamika - wykład 1

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Aerodynamika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1540

potencjalne podlegają zasadzie superpozycji, czyli kombinacja liniowa (nałożenie się) typowych ruchów płaskich...

Wyznaczniki 1-2

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

się jeżeli do wiersza (albo kolumny) dodamy kombinację liniową pozostałych wierszy (albo kolumn). 8) Można uzasadnić...

Cząstki elementarne

  • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2107

. bardziej trwały) ORBITALE ZDELOKALIZOWANE - orbitale molekularne utworzone jako kombinacje liniowe orbitali...

Ekonometria repetytorium

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2142

oczekiwana kombinacji liniowej zmiennych losowych jest kombinacją liniową ich wartości oczekiwanych Jeśli x1...

Fizyka kwantowa

  • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1876

związana z cząstką o określonej energii i pędzie jest ą okre proporcjonalna do pewnej kombinacji liniowej...