Cząstki elementarne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cząstki elementarne - strona 1

Fragment notatki:

Ma 8 stron. Porusza takie zagadnienia jak: zasada nieoznaczoności Heisenberga, rozpad promieniotwórczy, liczby kwantowe, powinowactwo elektronowe, orbitale zdelokalizowane, prawo działania mas,

CZĄSTKI ELEMENT: prot, neutr, elektrony; lekkie (leptony), średnie (mezony), ciężkie (barony)
ZAS NIEOZNACZONOŚCI HEISENBERGA: dla cz. elementarnych nie można jednoznacznie wyznaczyć pędu ani położenia
- nukleony = protony + neutrony
- AZ E A - liczba masowa (ile protonów + neutronów), Z -liczba atomowa (ile protonów = elektronów)
- protony - elementarny ładunek +, masa 1U
- neutron - elementarny ładunek obojętny, masa: 1U
- elektron - elementarny ładunek ujemny, masa 2tys razy mniejsza, poruszają się po orbitach kołowych/elitptycznych
- anihilacja masy - gdy spotyka się cząstka ze swoją antycząstką (identyczne właściwości lecz przeciwny ładunek)
- JĄDRO - stanowi o własnościach fizycznych pierwiastka, 3 modele budowy: powłokowy (nukleony na powłokach, każda powłoka ma parzystą liczbę orbit, na każdej orb max 2 nukleony, emisja En przy zmianie orbit), kroplowy, kolektywny (powł+kropl) - siły jądrowe - „trzymają jądro”, przewyższają siły odpychania, mały zasięg
- defekt masy - różnica między masą atomu, a masą jego składowych (wydzielona En na utrzymanie jądra w całości E=mc2) DM jest równoważnikiem En jaką należy zużyć na rozsunięcie wszystkich nukleonów tworzących jądro na odległość większą od zasięgu ich wzajemnego oddziaływania (En wiązania), niewielka zmiana masy (c2) powoduje bardzo wys wartość En (pobranej/wydzielonej) - ROZPAD PROMIENIOTWÓRCZY - przemiana jądra jakiegoś nuklidu w inne (samorzutna) - zmiana ijości protonów/ neutronów. Nuklidy promieniotwórcze (radioaktywne) - ilegają rozp. prom.
- izotop - atomy tego samego pierw. różniące się L.M.
- izotom - taka sama liczba neutronów
- izobary - taka sama liczba masowa
- nuklidy - atomy poszczególnych izotopów - każdemu izotopowi odpowiada inny rodzaj nuklidu. Izotopy tego samego Pierw. mają nuklidy różniące się L.A. i często masą
- TYPY R. PROMIENIOTW.
- wychwyt elektronu (wychwyt K) - wchłonięcie przez jądro elektronu z wewn. powłoki K - najczęściej) Z-1, A=const, AZX+e=AZ-1Y+ve wolne miejsce zajmują kolejne elektrony (wysyłane jest prom Rentgenowskie)
- rozpad beta minus (emisja e) w jądrze o 1 neutron za dużo, n=p+e+v, Z+1, A=const, AZX=AZ+1Y+e+v
- rozpad beta+ (o 1 proton za dużo), p=n+e++v
- rozpad alfa (cząst helu) AZX=A-4Z-2Y+42He
- deekscytacja jądra atomowego (przejście jądra ze stan wzbudzonego do stanu o niższej En), emisja gamma Z=const, A=const (jądro w nadmiarem En emituje kwant promieniowania elektromagnet - foton)
- promieniowanie jonizujące - poddaje atomy jonizacji - zamienia na jony
- alfa - silne jonizuje (duża masa) - mała przenikliwość, beta - mniej jonizuje - większa przenikliwość, gamma - słabo jonizuje (brak masy) - b.d. przenikliwość


(…)

… - stała szybkości reakcji)
OKRES POŁOWICZNEJ PRZEMIANY - okres w którym połowa początkowej masy substr. uległa reakcji: t1/2=1/(k*Co)-dla r. II rzędu (Co-początkowe stęż substr)
TEORIA STANU PRZEJŚCIOWEGO cz. o En przeciętnej >>>(zderzenia lub wzrost T)>>>cząstki o En >=Ea>>>(zderz. efektywne)>>>komplex aktywny>>>(rozpad proc egzoEn)>>> prod. lu znowu substr.
KATALIZATORY - substancje potrafiące zmienić…
… w cząst mogą opisywać dwie różne funkcje falowe (2 różne orb cząst), ((TAB+)=CA*TA+CB*TB - orb. wiążący -En niższa niż w orb. pojed - ukł. bardziej trwały) + orb. antywiążący - (TAB-)=CA*TA-CB*TB En wyższa niż w pojed. orb.- ukł. bardziej trwały)
ORBITALE ZDELOKALIZOWANE - orbitale molekularne utworzone jako kombinacje liniowe orbitali atomowych wszystkich atomów z których powstała cząsteczka…
… przestrzenną orbitalu
- spinowa {-0.5,0.5}
- REGUŁA HUNDA: liczba niesparowanych e na poziomie orbitalnym w danej powłoce powinna być możliwie największa =>pary (spin) tworzą się <=> wszystkie podpowłoki są już częściowo zajęte - 1s2\2s2,2p6\3s2,3p6\4s2,3d10,4p6\5s2,4d10,5p6\6s2,4f14,5d10,6p6\
- UKŁAD OKRESOWY
przyrost il prot w jądrze>,promień atomu maleje>, promień atomu rośnie\/, elektroujemność wzrasta>, elektroujemność maleje\/, ładunek rośnie>, wł. metaliczne maleją>, wartościowość wzrasta>, char zasadowy > kwasowy tlenków, char wiązań jonowe > kowalencyjne
- nr. grupy głównej= ile elektr walenc (wyjątek-He)
OKRES: zbiór pierw uporządkowany według wzrastającej liczby atomowej, atomy posiadają identyczną liczbę powłok. Nr okresu =li. powłok
GRUPA: zb. pierw. uporządkowany wg. wzrastającej l.a., w gr są atomy…
… różnych subst w jednakowych postaciach (kąty, dla roztw stałych)
POLIMORFIZM: pierwiastek/ zw chem występuje w różnych strukturach (różne wł fiz, postać zewn)
EUTEKTYKI: nie wiążą się w cząstki ale czasem krystalizują się (wrzenie w stałej temp, stały skład)
ROZTW WŁAŚCIWE: jednorodne układy o ,rozdrobnieniu molekularnym doskonale ze sobą zmieszane, są trwałe i nie rozdzielają się, dokładne wzajemne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz