Kohezja - strona 16

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Polityka regionalna
Pobrań: 2933
Wyświetleń: 9450

Dokument ma objętość 26 stron w formacie doc. W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: region, regionalizm, regionalizacja, struktury samorządowe, makroregiony, subregiony, mikroregiony. Kolejne tematy realizowane podczas wykładów i opisane w notatce to: ewolucja praktyki po...

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3059

...Na pozór kwestia wydaje się prosta: produkty operacji słowotwórczych (derywacyjnych) pomnażają słownik (np. domek, domownik, domostwo, psina), produkty operacji fleksyjnych (formy fleksyjne) stanowią doraź­nie tworzone człony wypowiedzeń (domem, domownikowi, w domostwie, psiną). Trudność pows...

Technologia postaci leku

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Lilianna Byś
 • Technologia postaci leku
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4172

się cząsteczek ze sobą siłami kohezji (Van der Waalsa). Na skutek wzrostu rozdrobnienia wzrasta energia...

Regeneracja części maszyn

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2345

pomiędzy poszczególnymi cząstkami metalu (kohezja). Uzyskanie właściwej warstwy regeneracyjnej...

Chemia budowlana - skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1589

, powtarzalny fragment polimeru to: Mer 44 Największe siły kohezji (spójności wewnętrznej) występują w: ciałach...

Notatki własne chemia

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

– są to materiały organiczne, które dzięki zachodzącym w nich zmianom fizycznym (adhezji i kohezji) zmieniają swoją...