Kohezja - strona 15

Technologia betonu - wykład 3

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Technologia betonu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1911

-700 m2/g; duŜa kohezja – siły Van der Wallsa) ; 2 - woda zaadsorbowana na powierzchni Ŝelu; 3 - woda...

Połączenia sprawne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Nita
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1610

, które dzięki dużej przyczepności (adhezji) i wewnętrznej spojności (kohezji) łączą trwale materiały stałe...

Posadowienie bezpośrednie budowli - ćwiczenie 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Ireneusz Stanisław Kajewski
 • Fundamentowanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

wewnętrznego * 𝛾 𝜙′ 1,0 1,25 Kohezja 𝛾 𝑐′ 1,0 1,25 Ciężar objętościowy 𝛾𝛾 1,0 1,0 𝛾′ = 𝑐′ = 𝛾 𝛾𝛾 𝑐...

Notatki z wykładów - chemia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Elżbieta Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

– są to materiały organiczne, które dzięki zachodzącym w nich zmianom fizycznym (adhezji i kohezji) zmieniają swoją...

Napięcie powierzchniowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1512

. Siłami kohezji nazywamy siły działające między cząsteczkami tego samego ciała. Siłą adhezji nazywamy siłę...

Spawanie - opracowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Twiny
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1309

się z materiałem części łączonych dzięki zjawisku kohezji (spójności międzycząsteczkowej) i nieznacznemu...

Chemia - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1862

, powtarzalny fragment polimeru to: mer Największe siły kohezji (spójności wewnętrznej) występują w: ciałach...