Technologia postaci leku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 763
Wyświetleń: 4872
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia postaci leku - strona 1

Fragment notatki:Na 32 stronach poruszono m.in. takie zagadnienia jak: farmakopea - definicja; tworzenie nazw łacińskich i polskich; badanie rozpuszczalności; mikronizowanie proszków. A także: odparowywanie – evaporatio; suszenie ciał stałych; rozpuszczalniki; podział leków recepturowych.

Technologia postaci leku I
Farmakopea - zbiór norm jakościowych, którym muszą podlegać postaci leku; opis postaci leku, opis form badania leków, informacje dotyczące przygotowania, informacje o dawkach leków, sposobie syntezy
Podział: farmakopea europejska - farmakopee obowiązujące w wielu państwach
farmakopea narodowa - musi być w pełni zgodna z farmakopeą europejską
Farmakopea określa podstawowe wymagania jakościowe oraz metody badania produktów leczniczych i ich opakowań oraz surowców farmaceutycznych
Leki recepturowe nie podlegają rejestracji, ale muszą odpowiadać normom zawartym w FP, ich jakość musi być zgodna z wymaganiami farmakopealnymi.
Dotychczasowe farmakopee:
Dispensatorium Gedanensae - 1665
Dispensatorium Pharmakopea Cracoviensi - 1683
Farmakoper Polska I - Pharmacopea Regini Poloniace - 1817
Farmakopea Polska II - 1937, przedruk 1946
Farmakopea Polska III - 1954, suplementy wydano w 1956, 1959, 1962
Farmakopea Polska IV - tom I 1965, tom II 1970, suplement 1973
Farmakopea V - tom I - V w latach 1990 - 1999
Farmakopea VI - 2002
Farmakopea VII - tom I 2006
Farmakopea Polska V
Tom I - wydany w 1990 roku zawiera; wskazówki ogólne, fizykochemiczne i fizyczne metody badań, oznaczanie zawartości, metody biologiczne, odczynniki i roztwory mianowane
Tom II - wydany w 1993 roku zawiera: wybrane metody badań, 17 monografii ogólnych postaci leku, wymagania dla surowców chemicznych, w postaci 321 monografii szczegółowych, odczynniki i tabele
Suplement I wydany w 1995 roku zawiera 50 monografii szczegółowych preparatów galenowych, 15 monografii mieszanek ziołowych, listy surowców farmaceutycznych roślinnych, wykazane metody badań, odczynniki mianowane
Tom III wydany w 1996 roku zawiera wykaz odczynników i dawek, 150 monografii szczegółowych surowców farmaceutycznych (antybiotyków i substancji pomocniczych), wybrane metody badań
Tom IV wydany w 1998 roku zawiera 297 monografii szczegółowych leków jednoskładnikowych, zmiany i uzupełnienia monografii ogólnych postaci leków, uzupełniania do poprzednio wydanych tomów, wykaz dawek, odczynniki i roztwory mianowane
Tom V wydany w 1999 roku zawiera 204 monografii szczegółowych preparatów i surowców farmaceutycznych i wybranych materiałów medycznych, 6 monografii ogólnych postaci leków, 17 ogólnych metod badań, zmiany do poprzednich tomów, wykaz dawek, odczynniki mianowane, wykaz dawek i tabele
Farmakopea Polska VI (2002)
Działy:
I Wstęp
II Wskazówki ogólne
III Metody badań
IV Monografie
V Odczynniki i roztwory mianowane
VI Wykaz dawek
VII Tabele
I Wskazówki ogólne
omówienia i wskazówki ogólne,

(…)

… z IUPAC
5 Wzór sumaryczny i strukturalny, w przypadku związków racemicznych podano wzór jednego enancjomeru oraz wyjaśnienie „i enancjomer”
6 Masa atomowa lub cząsteczkowa
7 Definicja (zawartość, skład)
8 Zwięzły opis wyglądu i cech charakterystycznych
9 Sposób przyrządzania dla preparatów galenowych, mieszanek ziołowych lub innych wybranych preparatów
10 Właściwości fizykochemiczne (rozpuszczalność, pH…

próżniowe
nadciśnieniowe
w normalnej, podwyższonej lub obniżonej temperaturze
Typy:
sączenie osadowe - ma na celu wyodrębnienie osadu, cząstki osadu tworzą dodatkową warstwę sączącą (przy osadzie krystalicznym jest ona łatwo przepuszczalna, a przy bezpostaciowym hamuje sączenie). Dodaje się substancje pomocnicze: węgiel aktywny, kaolin, w celu zwiększenia filtracji
sączenie klarujące - najczęściej…
… - wirówki sedymentacyjne i filtracyjne
wytłaczanie - prasa śrubowa, dyferencyjna, hydrauliczna
Warstwy sączące - przegrody sączące: bibuła, wata, gaza, tkaniny, piasek, azbest, węgiel aktywny, wata szklana, płytki ze spiekanego szkła, porowatej porcelany, ziemi okrzemkowej, sączki membranowe.
Bibuła - najczęściej stosowana, jej wadą jest fakt, że absorbuje na swojej powierzchni substancje…
… solnym i dokładne przepłukanie. Do przygotowywania filtrów stosuje się piasek różnej grubości (aż do żwiru), czasem łącząc do z węglem aktywnym.
Azbest - do sączenia kwasów i ługów. Stosuje się go w postaci włókien wcześniej wyprażonych, zarobionych z wodą na papkę. Wycofany z użycia - działanie rakotwórcze.
Węgiel aktywny - adsorbuje na swojej powierzchni związki barwne i niewielkie zawiesiny. Używany…
… zawieszonych, koagulację substancji zanieczyszczonych.
Węgiel aktywny - sorpcja elektrolitów, nieelektrolitów, substancji barwnych, gazów.
Kaolin - Bolus alba = glinka biała - zastosowanie podobne jak węgla aktywnego. Właściwości sorpcyjne zależą od stopnia rozdrobnienia (zwiększają się po wyprażeniu).
Talk - stosowany do klarowania wód aromatycznych i syropów, rozpraszania olejków eterycznych. Adsorbuje…
… temperaturach wrzenia
Aparatura: aparat destylacyjny (kolba, chłodnica, odbieralnik), różnego typu wyparki próżniowe.
Woda oczyszczona - Aqua purificata
Woda oczyszczona do bezpośredniego użycia
Woda oczyszczona w pojemnikach
Otrzymywanie: z wody pitnej metodą destylacji, wymiany jonowej, odwróconej osmozy lub inną.
Właściwości: bezbarwna, przezroczysta i bez zapachu, nie zawierająca środków konserwujących…
… wartość stałej dielektrycznej i duży moment dipolowy (słabo rozpuszczają substancje jonowe, dobrze rozpuszczają substancje organiczne).
niepolarne - węglowodory nasycone (eter naftowy, parafina) oleje roślinne, heksan, chloroform. Nie rozpuszczają substancji jonowych, ponieważ maja zbyt małą stałą dielektryczną i nie mogą rozerwać wiązań jonowych. Dobrze rozpuszczają substancje niepolarne.
Zasada…
…, alkohol, eter lub oleje. Kamforę rozpuszcza się ucierając z alkoholem lub eterem. Można rozdrabniać substancję ucierając z parafiną (rozdrobnienie ok. 30 - 40 μm). Przy przygotowaniu maści ciecze stosowane przy krystalizacji Pośredniki stałe: cukier (rozdrabnianie wanilii), sól kuchenna (rozdrabnianie złota lub srebra)
przy pomocy reakcji chemicznych - stosuje się przy otrzymywaniu: maści z amino…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz