Klauzula generalna - strona 16

Charakterystyka pojęcia prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 868

legislacyjnej uzyskuje walor prawa. przepisy odsyłające, które mają postać klauzul generalnych np. zgodnie z art...

Zasady prawa administracyjnego

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku
 • dr Piotr Chałas
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3745

administracyjnego; -„wyjęte przed nawias” klauzule generalne, odnoszące się do całej gałęzi prawa administracyjnego...

Prawoznawstwo - pojęcia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 889

klauzula generalna - przepisy odsyłające w prawie dające możliwość podejmowania decyzji w sytuacji...

Prawo totalitarne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 917

jest wprowadzenie tzw. klauzul generalnych- pilny interes rzeszy, zdrowe poczucie narodowe, w rezultacie stan...

Pojęcie i typologia umów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

dwa reŜimy ochrony: oparty na klauzuli generalnej i na klauzulach abuzywnych. Ochrona w oparciu o klauzule...

Historia_administracji_nowozytnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 882

Zasady: resortowości - wykonywanie administracji państwa podzielone pomiędzy niezależne od siebie struktury organiz a cyjne (resorty); początkowo kierowane przez organy kolegialne, później - jednoosobowe (ministrowie); najważniejsze: sprawy zagraniczne, wewnętrzne, wyznaniowe, oświatowe, skarbowo...