Prawo totalitarne - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo totalitarne - wykład - strona 1 Prawo totalitarne - wykład - strona 2 Prawo totalitarne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Prawo totalitarne Za jego twórcę uchodzi Lenin, bo pod jego wpływem w dekrecie w 1919 roku znalazł się przepis o antybolszewickiej propagandzie. Każde zachowanie można pod to podciągnąć. Nieokreślone przestępstwo, brak przesłanek i nieokreślona sankcja. Można było stosować analogię i nie prowadzić procesu, ale od razu wymierzyć karę.
Wcześniej też prawa były surowe, ale kazuistyczne, a tutaj norma bardzo szeroka. Sankcja też była określona, tutaj nie.
Skąd wzięło się takie podejście do prawa?
Prawo dla takiego systemu jest przeszkodą w działaniach, tak samo jak grupa prawników. System rządów totalitarnych jako lepszą formę przyjmuje ustalone przez siebie zasady moralne. Ustala to władca, ideologia. Jeśli prawo równa się tej moralności to jest dobre. System prawa radzieckiego łączy się z ideologia marksistowską zakładającą śmierć państwa i prawa.
Niezależnie od punktu wyjścia, czy to zasady moralne czy prawne, to generalnie w prawie totalitarnym przyjmuje się takie normy, jakie są przydatne dla reżimu w danym momencie.
Wracając do prawa radzieckiego, koncepcja marksistowska prawa prawie nie istnieje, Lenin mówił, że prawem będą normy o treści nadanej przez lud pracujący. Usunięto burżuazyjne kodeksy.
Albo zerwano więc z dotychczasowym systemem (Rosja) albo pozostawienie (Niemcy). Zmieniono jednak wtedy zasady prawa. Hitler zamierzał opracować nową kodyfikację. Jedną wielką dla wszystkich dziedzin. Dalej, kolejna taka cecha charakterystyczna prawa radzieckiego - tak jak i w ustroju, założenia i realizacja nie miały wiele wspólnego. Prawo miało umrzeć, a się rozrastało. Oprócz rozrastania się systemu zwiększano liczbę zakazów. Rozrost przepisów szedł w parze z wzmożonymi sankcjami. Im więcej lat upływa, to społeczeństwo powinno przestrzegać nowego prawa. Skoro je łamie, to sankcje powinny być surowsze. Były też teorie prawa. Pierwotnie zakładano, że norm nie będzie, ale uznano, że dla regulacji stosunków społecznych pewne normy są potrzebne. Twórcy teorii z reguły źle kończyli jednak.
Charakterystyczne cechy w Rosji:
uregulować trzeba kilka sfer: prawo osobowe, prawo małżeńskie, akta stanu cywilnego,
dekret o ziemi, prawo własności, równouprawnienie kobiet z mężczyznami,
równe prawa matki i ojca do dzieci, z drugiej strony w prawie małżeńskim wiele zamieszania, podstawą była wolność zawarcia, ale trzeba wprowadzić swobodę rozwiązywania małżeństw,
wobec tego te rozwiązywanie małżeństw powodował problem dzieci bez rodziców,
państwo pomagało wtedy,
pomagało też kobietom rodzącym wiele dzieci,
samo zawarcie małżeństwa - cywilne, z możliwością rozwiązania opartej na zasadzie dobrowolności rezygnacji,


(…)

…, ponieważ zwiększyła się liczba sądów, zaczęto sędziów i prokuratorów tworzyć po kursach prawniczych, usuwano kobiety argumentując, że nie są zdolne do logicznego myślenia, od 1934 roku zniesiono niezawisłość sędziowską, obejmujący stanowisko składa przysięgę na wierność państwu i Hitlerowi,
tworzono nowe sądy: wojskowe, SS, NSDAP, sądy polityczne, sądy szczególne sądziły w jednej instancji w szybkim trybie…
… skłonnościach zbrodniczych,
wśród kar dodatkowych kara konfiskaty,
ustawy dotyczące ludności żydowskiej zawierały szereg zapisów drastycznych, regulowały kwestie np. dodania imienia żydowskiego do dotychczasowych imion,
w dokumentach zapis: JUDE,
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, czekania w poczekalniach, korzystania ze środków masowego przejazdu,
zakaz wychodzenia z domu o pewnych porach,

…,
niedopuszczalne ułaskawienie,
jedna instancja,
wyrok śmierci w ciągu 24h,
prawo karne materialne:
w 1919 roku wydane zostały przewodnie zasady prawa karnego,
rodzaj instrukcji,
prawo karne pełnić ma funkcje ochronną,
wprowadzono analogię,
z treści tych zapisów wynika daleko idąca skłonność do polityzacji prawa,
wprowadzono kategorie polityczne, np. kułak, trzeba było wytępić,
huligan, sabotażysta,
kk - 1922…
…,
osobistą,
te typy występowały we wszystkich państwach demokracji ludowej,
nieruchomościami ogólnonarodowymi zarządzały rady delegatów i najwyższa rada gospodarki narodowej, obrót ziemią dozwolony w 2002 roku, własność prywatna w 1998 roku,
przyjmowano koncepcję wspólnego właściciela,
stąd często mawiano - każdy jest właścicielem,
dzięki nadzorowi możliwa była gospodarka planowana,
prawo spadkowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz