Karta Praw Podstawowych - strona 16

Rynek Unii Europejskiej od powstania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • prof Maciej Walkowski
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1631

w sobie prawa obywateli UE: Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wartości z 1950 Karta Praw...

Zjawisko OM - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Marek Jeżewski
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

. To oczywiście ewoluuje Karta Praw Podstawowych też jest pewnym wyrazem tego wspólnego myślenia o wartościach. Wg...

Historia praw człowieka-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Izolda Bokszczanin
  • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

Europejskiej powstała w 2000 roku Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Omówione wyżej procesy i zjawiska...