Kapitał stały - strona 87

Teoria podaży

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162

od zatrudnienia, przy założeniu, że kapitał jest wielkością stałą: Q = f ( L ) Teraz analizujemy funkcję kosztów...

Zasoby organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

. Zasoby organizacji: - kapitał rzeczowy - grunty, budynki, budowle, maszyny, urządzenia...

Finansowanie z długu. Próg rentowności

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

     Finansowanie z długu Dodatkowy kapitał własny nigdy nie powinien być sposobem na rozwiązywanie problemów...

Rodzaje oprocentowania kapitału.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

kapitał K0, to po umówionym czasie  musimy zwrócić kwotę: K > K0. RóŜnica I = K - K0 to właśnie odsetki...

Wykład - metoda AFN, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Joanna Świerk
 • Planowanie miast
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2422

w tys. 1.aktywa trwale 400 1. Kapitały własne w tym: 600 2.aktywa obrotowe w tym: 700 kapitał podstawowy...