Kapitał stały - strona 437

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • dr Małgorzata Majchrzak
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2716

na kapitał własny jako zysk/stratę z lat ubiegłych. 3.1 Rezerwa i aktywa z tytułu podatku odroczonego W myśl...

Strategie defensywne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Rogozińska-Mitrut
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

najprawdopodobniej utrzyma się na stałym poziomie lub będzie zanikał powoli, co pozwoli na odpowiednią stopę zwrotu...

Prawo handlowe-test 11

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 945

z o.o. nie należy: Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki, Podejmowanie uchwał w zakresie...

Matematyka finansowa-ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Rumiana Górska
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

kapitału początkowego w wysokości 6000 zł przy rocznej stopie oprocentowania prostego 4% po 280 dniach? 3...

Opracowanie zagadnień - Zasada legitymizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

we Francji. Na czele całego ruchu reakcyjnego stali przede wszystkim tacy myśliciele, jak Joseph de Maistre...

Metody kształowania cen w banku- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • Stopa procentowa w bankowości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

określający kierunki alokacji kapitału bankowego Zbiór długo i krótkoterminowych inwestycji bankowych Aktywa...

Ryzyko kursowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tomasz Motowidlak
 • Zarządzanie ryzykiem kuroswym
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414

cenie wyrażonej w walucie krajowej -> brak ryzyka kursowego - stała cena. przejście z jednego środka...

Makroekonomia test

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • Makroekonomia
Pobrań: 3836
Wyświetleń: 16023

na dobra I usługi. NIE 2. Jednym z istotnych wniosków wypływających z teorii stałego dochodu M. Friedmana...