Kapitał stały - strona 418

Konto księgowego - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1029

Pasywa Środki trwałe Towary Kasa Rachunek bankowy 600 000 90 000 30 000 120 000 Kapitał zakładowy Kapitał...

Nowa umowa kapitałowa -NUK -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1617

nadzorców Wewnętrzna ocena adekwatności kapitałowej ICAAP Obliczenie kapitału wewnętrznego Proces badania...

Działalność gospodarcza - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

rejestrach urzędowych następuje na podstawie NIP-u, który stał się przez to najwaŜniejszym numerem...

Biznes plan - sklep z bielizną

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Waćkowski
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 9485

sklepu, połączone z bankietem nastąpi we wrześniu 2001 r. w oparciu o kapitał własny członków wchodzących...